„Klubíčko založili rodiče postižených dětí 12. dubna 1997. My měli dvě dcery s těžkým kombinovaným postižením, a tak naše rodina patřila mezi zakládající členy Klubíčka," zavzpomínala na samotné začátky Alena Pecková.

V té době neexistovaly v našem regionu sociální služby, které by rodinám s postiženými dětmi cíleně pomáhaly. „Děti s postižením byly osvobozovány od povinné školní docházky, a tak s nimi matky většinou musely zůstávat doma. Rodiny tak byly dlouhodobě závislé jen na výdělku otců, což jejich situaci ještě více komplikovalo. My jsme však chtěli žít jako jiní – pracovat, aktivně trávit volný čas, nežít v izolaci," uvedla Alena Pecková.

Proto se rozhodli tuto situaci změnit. „V roce 1999 jsme se podíleli na vybudování speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při Mateřské škole Pod Homolkou v Berouně a díky naší osvětě se podařilo integrovat první postižené děti do škol. Od roku 2000 jsme poskytovali terénní sociální služby, pravidelně pořádali tábory a víkendové pobyty. V roce 2004 jsme iniciovali zahájení komunitního plánování sociálních služeb v městě Beroun, v roce 2005 jsme spolupracovali s městem Beroun při přípravě projektu vybudování Komunitního centra," připomíná úspěchy Klubíčka Alena Pecková.

Postupně se Klubíčku podařilo vybudovat v Berouně Integrační centrum Klubíčko, které od roku 2006 poskytovalo komplex 5 sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit a provozovalo asistovanou dopravu pro cca 70 klientů a zaměstnávalo cca 50 osob. Toto vybudované centrum od roku 2011 provozuje společnost Dobromysl o.p.s., která bohužel poskytování některých služeb ukončila.
„Vše jsme dělali s cílem zajistit služby, vzdělávání a terapie pro naše postižené děti, ale užitek z naší dlouholeté práce má i řada dalších dětí a dospělých s postižením," říká Alena Pecková.
Ale osud je bohužel velmi tvrdý. „Naše dvě postižené dcery se však otevření centra nedočkaly. A já stála před rozhodnutím, zda se vrátit ke své profesi pedagoga a začít žít klidnější život. Nakonec jsem v Klubíčku zůstala. Nechtěla jsem utíkat od rozdělané práce, která může pomoci – a pomáhá – řadě dalších rodin," vzpomíná zakladatelka Klubíčka.
Aktivity Klubíčka vychází z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, které se nacházejí v obtížné životní situaci. „Klubíčkové" rodiny byly vždy nositeli inovativních myšlenek, které prosazovaly v berounském regionu i v celé ČR s cílem zlepšit kvalitu života rodin dlouhodobě pečujících o blízkého se zdravotním postižením.
Využívá praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu klientů se zdravotním postižením.
„Z iniciativy zakládajících a dlouholetých členů Klubíčka vznikla 31. 8. 2011 i naše nová nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. a Klubíčko tak započalo novou etapu fungování," vysvětluje Alena Pecková.

Posláním nového Klubíčka je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením pracovní uplatnění, možnost bydlení i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit.

„Během dvou let se nám tuto naši novou vizi podařilo naplnit. Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky pro celoroční bydlení i přechodné ubytování dětí i dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení," dodává Alena Pecková.

Co je pro Alenu Peckovou v její práci nejdůležitější? „Práce v Klubíčku mě zcela naplňuje, ale Klubíčko není jen Pecková. Je to tým lidí, pro které je důležité podat pomocnou ruku těm, kterým handicap ovlivnil život, a obtížně hledají příležitost se uplatnit. Díky Klubíčku jsem mezi rodiči postižených dětí potkala řadu zajímavých a silných osobností, které se ctí zvládly řadu obtížných situací: Nesmírně si vážím jejich důvěry a přátelství a jsem vděčná za naše společné prožitky a pocity sounáležitosti. Jejich praktické zkušenosti a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem," říká zakladatelka.

Jak sama dodává, cítí veliké uspokojení, že dokázali za tak krátkou dobu vybudovat nový komplex potřebných služeb pro klienty s nejtěžšími typy a stupni zdravotního postižení, a nahradit tak klientům nedávno zrušené či nefungující služby.

„Klubíčko je jedinečné tím, že celoročně poskytuje pobytové služby v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů. Proto naše služby využívají klienti nejen z Berounska a Hořovicka, ale i z řady dalších obcí Středočeského kraje a Prahy. Pravidelně k nám však dojíždí i klienti z celé ČR, např. ze Svitav, Jihlavy, Litoměřic," vysvětluje unikátnost projektu.

Rozvoj služeb by se neobešel bez aktivního a proklientského přístupu zaměstnanců a dobrovolníků Klubíčka. „Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup velmi často pozitivně oceňují klienti Klubíčka a jejich rodinní příslušníci.Velice si vážíme i podpory našich dárců, kteří se podílí na naplňování smysluplného poslání Klubíčka. Konkrétními činy společně usnadníme nelehký životní úděl dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám," dodává Alena Pecková.

Jak závěrem našeho povídání dodává, nominace na Řád srdce si velice váží a vnímá ji jako ocenění statečnosti a vytrvalosti „klubíčkových" rodin a zodpovědnosti obětavých pracovníků, kteří se každodenně podílí na naplňování smysluplného poslání Klubíčka. Bez nich by to nešlo.