Své nadšení dokáže přenést na lidi ve svém okolí. A je to vidět. Zděná má novou střechu a uvnitř se vše postupně mění tak, aby si zde 
v budoucnu lidé mohli užívat kulturní i sportovní setkání.

Renovaci Zděné Zaječovští podpořili nejen svým nadšením, ale také sbírkou a účastí v několika projektech, které jim přinesly nejen tolik potřebné finanční prostředky na rekonstrukci. Jejich snažení zachytil i dokument České televize s názvem Pod střechou.

Aleš Krajdl cítí největší oporu z jádra sdružení Zděná. „Pokud bych měl skutečně jmenovat největší oporu 
a ostatní aktivní mi jistě prominou, je to Bedřich Huml. Člověk, na kterého 
je neuvěřitelné spolehnutí, 
a jenž ve svých sedmdesáti letech je pro Naše snažení nesmírně platný. A co se při záchraně Zděné dosud podařilo?

„Základním kamenem bylo zajištění nové střešní krytiny, která nám přinesla jakýsi klid. Nyní stavíme komín 
a jsme také aktivní na poli kulturního života v Zaječově. V příštím roce bychom rádi pokračovali s úpravami 
v přední části budovy osazením nových oken. Také počítáme s pracemi v interiérech. Nemusí téct, stačí, když kape, hlavně se neutavit," říká na závěr Aleš Krajdl ze Zaječova, jehož v nominaci na Řád srdce provází číslo 15. Podrobnosti o hlasování najdou zájemci uvnitř dnešního vydání Berounského deníku.