Tento přední světový odborník si chtěl na vlastní oči prohlédnout město, které šest let po ničivých povodních postoupilo ve své protipovodňové ochraně tak daleko. Vedle již realizovaných opatřeních má totiž Beroun připravený také projekt na stavbu pevných i mobilních protipovodňových hrází, který zařadila komise Ministerstva zemědělství ČR do programu Protipovodňová ochrana II. a v současné době prochází schvalovacím procesem na Ministerstvu financí ČR. Investorem akce s odhadovanými náklady zhruba 250 milionů korun bude Česká republika s přispěním Evropské unie. “Město bude kofinancovat pouze část mobilních protipovodňových stěn. Byli bychom rádi, kdyby stavba byla zahájena již v roce 2009. Bude to ale do jisté míry záviset i na občanech, jejichž pozemky budou stavbou hrází dotčeny. Věřím, že dokážeme lidem vysvětlit důležitost těchto opatření a jejich součinnost s městem bude dobrá,“ uvedl starosta Berouna Jiří Besser.