Vybrat si můžete z pestré nabídky hudebních, tanečních a výtvarných oborů. Pokud vaše dítě tíhne k malování, je možné, že jeho talent bude dále rozvíjet Andrea Borovská. Výtvarnice, která kromě vedení výtvarného oboru je i zástupkyní školy.

V ZUŠ Václava Talicha jste začala poté, kdy jste převzala výtvarný obor po Jiřím Kreisslovi. Napadlo vás, že za několik let poté usednete do křesla zástupkyně školy?

To mne samozřejmě vůbec nenapadlo a nijak zvlášť to „neprožívám". Křesla a funkce byly, jsou a budou; důležité pro mne je, že mohu mít i nadále svých šedesát žáků, učit výtvarku a zároveň se podílet na chodu školy. Prací na místě zástupkyně se dostanu k mnoha zajímavým oborům, které bych jinak jako výtvarník nepotřebovala. Baví mne se dále učit a pronikat např. do problematiky základů práva, legislativy školství, psychologie apod.

Změnilo se tím něco? Jak vím, učíte výtvarný obor dál, ale asi je to nyní větší boj s časem, že?

Nejdříve jsem viděla školu očima rodiče, jehož děti se zde učí. Potom jsem na škole začala sama učit. A nyní mám možnost vidět ji z pohledu člověka, který se podílí svojí prací na tom, aby fungovala jako celek. S časem se snažím nakládat maximálně efektivně, neumím věci odkládat na „potom", ráda mám vše naplánované a včas připravené. Zatím se mi daří skloubit vše tak, abych nic nešidila, i když je to občas dost náročné.

Zdá se, že s ředitelkou školy Martinou Rajtmajerovou se skvěle doplňujete…

S paní ředitelkou pracujeme v jedné místnosti, druhou kancelář jsme přenechali učitelům a žákům, abychom se do školy lépe vměstnali. Myslím, že jsme se „pracovně sžily" a víme, co můžeme jedna od druhé očekávat. Osobně považuji v pracovním vztahu za nejdůležitější otevřenou komunikaci a pokud máte pocit, že se s paní ředitelkou skvěle doplňujeme, tak je vše jak má být ?

V současné době je škola mnohem více vidět na veřejnosti.

Ano, snažíme se, aby škola byla vidět na veřejnosti, je důležité udržovat její dobrou pověst. Učitelé naší školy jsou profesionální umělci, aktivní ve svém oboru a mají navíc schopnost své umění předat a naučit druhé. Komunikace s veřejností a prezentace toho, co jsme žáky dokázali naučit, je pro nás to nejdůležitější.

Právě se konají talentové zkoušky. Jak probíhají a máte nějaký věkový limit pro přijetí?

Talentové zkoušky se konají již tradičně první týden v červnu. Přijímací řízení probíhá celý týden, denně od 13 do 17 hodin. Přesný rozpis, který den jaký z oborů přijímá a přezkušuje žáky, najdete na webu nebo vám je rádi sdělíme telefonicky. Základní podmínkou přijetí je věk dítěte minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ. Na hudebním oboru se přezkušuje smysl pro rytmus, hudební cítění eventuelně zpěv. Na výtvarném oboru nám děti nakreslí dva obrázky, případně přinesou ukázat své domácí práce. Na tanečním oboru se přezkušují pohybové dispozice, tanečnost a rytmus.

CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V BEROUNSKÉM DENÍKU, KTERÝ VYCHÁZÍ VE ČTVRTEK 4. ČERVNA 2015