Jana Štěpánková, 31 let

Milan Bartoš, 50 let

Jiřina Limportová, 77 let

Ivana Osvaldová, 19 let