Podařilo se jim odkrýt tři kulaté hrnčířské pece pravděpodobně z počátku 17. století.

„Jsem pamětník různých archeologických výzkumů tady v Berouně. Pamatuji si na nálezy, když se stavělo sídliště Litava. Beroun je tím známý. Takže mě nález nepřekvapuje," řekl Igor Malý z Berouna.

Archeologové předpokládali, že by mohli nalézt jednu kruhovou hrnčířskou pec, ale že narazí rovnou na tři, to nikdo nepředpokládal.

„Očekávala jsem jednu a ony jsou tady hned tři. Druhá pec je hodně poškozená. Třetí pec má navíc po obvodu kamenného pláště vyskládány hrnce dnem vzhůru," uvedla Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Tři hrnčířské pece z jednoho období s keramikou, to je opravdu unikátní záležitost.
„Nevím o tom, že by někde v Čechách něco podobného bylo," řekla Irena Benková.

V rámci plošného výzkumu archeologové odkryli kanalizační potrubí z konce 18. a začátku 19. století, půdorys původního hotelu U Koně, kamenné zdi domů zhruba z 15. století, masivní zeď obytné budovy z 16. až 17. století.

„Jedná se o obytné budovy, které kdysi byly tady na hrnčířském předměstí. Dům z patnáctého století porušuje jedna ze tří nalezených kruhových hrnčířských pecí. Na jí podobnou jsme už narazili v roce 1993 při výzkumu v České ulici. To je ta, co jsme tady očekávali," uvedla ředitelka Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech.

Hrnčířské pece se bohužel archeologům nepodaří zachovat. Nelze je přenést na jiné místo, protože jsou z přepálených a rozpraskaných cihel.

„Jakýkoliv transport nevydrží. Rozebrat je také moc nejde. Uchovat pod podlahou parkovacího domu, to by znamenalo změnu projektu, a to nelze. Takže se budeme snažit o maximální dokumentaci formou fotometrie, 3D skenu a leteckého snímkování. Potom pece začneme postupně rozebírat," dodala Irena Benková.