Členů se ujal průvodce Ivan Herák, aby je seznámil se všemi vystavenými exponáty. Poutavým a podrobným výkladem si získal zájem mužů i žen, starších i těch mladších. Nejmladším účastníkem byl sedmiletý Davídek, vnuk dlouholetého člena ČsOL Vladimíra Carvana. Na závěr se všech 53 účastníků společně vyfotografovalo a popřálo muzeu mnoho spokojených návštěvníků.

Muzeum založila parta nadšenců do vojenské historie v roce 2005 v areálu původních zdických kasáren železničního vojska. Army muzeum seznamuje s vojenskou historií 20. století se zaměřením na druhou světovou válku a na vojenskou techniku. Většinu exponátů je možné si prohlédnout ve dvou halách doplněných venkovní expozicí. První hala představuje exponáty, které se vztahují k období ohrožení republiky v třicátých letech až do období druhé světové války. Prohlídka začíná věrnou replikou československé pohraniční stanice a pokračuje výzbrojí a výstrojí vojáků předmnichovské Československé armády.

Návštěvníci si prohlédli československé kulomety vzor 26 a vzor 37 a další zajímavé zbraně a předměty. Pozornost patřila také třem samostatným expozicím, které představují výstroj a výzbroj vojáků americké a německé armády. Ivan Herák členům ukázal americký benzínový sporák z roku 1944, který je funkční, takže při ukázkách se na něm vaří guláš. Dotazy se týkaly hlavně zbraní, ale i spojovací techniky a vybavení, které vojáci běžně používali, jako jsou například jídelní tácy a předměty denní potřeby.

Ve druhé hale si návštěvníci prohlédli expozice 1. světové války, které se týkají i rakousko-uherské armády, předválečné Československé armády a sovětské armády. Členové ČsOL obdivovali například tank T34, dodge WC51, Halftrack a divizní dělo D44 85 mm sovětské armády, československá vozidla OT65, PV3S, Movag švýcarské armády a britský Land–Rover.

Historická vozidla

ČsOL už muzeum navštívila, ale ne se všemi členy, takže se většina těšila na vojenská historická vozidla, jako jsou třeba na motocykl Harley – Davidson, Jeep Willys nebo třičtvrtětunka Dodge a nákladní vůz GMC. Mezi vzácnější kousky pak patří americký M-8 Greyhound a M3A1 Scout car. Do této kategorie se řadí i vyprošťovací Ford Canada, cisternové provedení vozidla GMC a těžký tahač Diamond. Další zajímavostí je sovětská těžká technika, samohybné dělo SU-100 a tank T34.

Někteří si vyzkoušeli, jaké „pohodlí“ skýtá kabina historického vozidla. Z výkladu průvodce Ivana Heráka vyplývalo, že s provozem muzea je spojeno mnoho dřiny. Nově získané exponáty se většinou nacházejí ve špatném stavu a na jejich renovaci a zprovoznění je potřeba mnoho hodin práce. Stejně náročné je udržet stávající techniku v provozuschopném stavu. A mnoho práce vyžaduje i běžný provoz muzea, údržba budov, venkovních ploch, úklid expozic a během otevírací doby zajištění průvodcovské služby. Všechny tyto činnosti jsou zajištěny výhradně prací dobrovolníků, bez jejichž nadšení by muzeum nemohlo fungovat. Stejně tak je třeba techniku doplnit lidmi, kteří musí být dobově oblečeni. Výstroj a výzbroj si každý člen klubu pořizuje na vlastní náklady.

Všechna vozidla jsou provozuschopná a účastní se různých vojenských a historických akcí. A nejen těch blízkých, jako třeba plzeňských Slavností svobody nebo Tankového dne v Lešanech, ale i náročnějších jako byly oslavy 70. výročí invaze v Normandii a akce SAHARA ve slovenském Záhoří. Muzeum rovněž pořádá tradiční akci Písmena, která se koná každý rok v září na kopci stejného jména nad Zdicemi a jsou při ní prezentovány dobové vojenské tábory, technika a bojové ukázky.

Členové ČsOL následně pokračovali do Hořovic, kde si prohlédli zámecké reprezentační a soukromé prostory. Do Kladna se vraceli spokojeni, zážitky z těchto dvou akcí ještě umocnilo krásné slunečné počasí. 

Eva Armeanová