Rada města Hořovice vybrala vítězný projekt na realizaci místního autobusového nádraží. Nákladnou stavbu za několik milionů korun by měly z větší části finančně podpořit dotační fondy Evropské unie. Moderního nádraží se cestující a všichni obyvatelé Hořovic dočkají v druhé polovině příštího roku.

„Výběr mezi dvěma architektonickými návrhy nebyl vůbec jednoduchý a vítězný projekt rada určitě neodsouhlasila zcela jednomyslně,“ říká hořovický starosta Luboš Čížek. „Nakonec jsme se ale po poradě se stavební komisí a dalšími odborníky přiklonili k nízkoenergetickému projektu, který podle nás lépe zapadá do současného prostoru autobusového nádraží a víc respektuje současnou zástavbu,“ vysvětlil starosta.

Architektonický návrh počítá také s velkým množstvím zeleně a novými parkovacími místy. „Těch vznikne asi třicet. Nechtěli jsme za každou cenu zvětšovat parkoviště na úkor zelených ploch,“ říká starosta.

Radní měli k dispozici na výběr ze dvou projektů. Konkurenční návrh se ale vedení města jevil jako příliš technokraticky řešený, vycházející co nejvíc vstříc potřebám dopravce, nikoli cestujícím. „Je to taková evropsky unifikovaná stavba. Ty jsou krásné, ale jsou jich všude po Evropě mraky. U vybraného návrhu budeme moci říct, že je to typicky hořovická záležitost,“ doplňuje starosta.

Nová podoba autobusového nádraží, ke které se mohli vyjádřit i všichni obyvatelé Hořovic na veřejné projekci obou konkurenčních návrhů, vyjde na patnáct až dvacet milionů korun. „Termín realizace nádraží a také typizovaných zastávek po celém městě úzce souvisí se získáním dotace. Každopádně to ale bude v průběhu příštího roku,“ sdělil starosta Hořovic.

Zvláště občané města a všichni cestující se budou muset v průběhu výstavby smířit s mnoha dopravními omezeními. „Zatím není přesně jasné, jakým způsobem bude autobusová doprava řešena. Osobně bych byl ale pro uzavření nádraží a rychlou stavbu,“ vysvětluje starosta Hořovic. Zastávky by tedy měly být po celou dobu stavby provizorně umístěny v ulicích okolo úplně uzavřeného autobusového nádraží.

Nejpozději do konce měsíce by se podle slibu starosty Hořovic měli cestující také dočkat umístění provizorního přístřešku, který bude sloužit jako náhrada až do té doby, kdy bude vystavěno vyprojektované nádraží.