Přesun původního autobusového terminálu ze Závodí k vlakovému nádraží se plánoval řadu let a postupně k němu došlo hlavně během roku 2015, na jehož konci bylo nádraží slavnostně otevřeno. S náklady na projekt, které se vyšplhaly na zhruba 56 milionů korun, pomohly peníze z Programu švýcarsko-české spolupráce. Za samotné přístřešky zastávek, které nyní výrazně korodují, se zaplatilo 1,94 milionu korun.

Starostka Berouna Soňa Chalupová ujistila, že v průběhu projektu město neudělalo chybu. „Zadávání stavby i následná kontrola byla v podmínkách pro čerpání velmi komplikovaně definována. Provedení se následně mnohokrát kontrolovalo. Výsledky všech dozorů byly kladné, takže za město mohu potvrdit, že nikde nepochybilo,“ sdělila starostka.

Problém tak mohl nastat až při správě nádraží. Radnice uvádí, že místo bylo předáno do správy ještě tehdy existujících Technických služeb Beroun. K tomu skutečně došlo v únoru 2017 a ještě v tom roce v červenci berounské technické služby definitivně přešly pod současnou společnost AVE Beroun. Ta se tedy od té doby má o nádraží starat.

To potvrdila také mluvčí společnosti Pavla Ivácková, která uvedla, že předmět správy nádraží je obsluha košů, úklid a údržba zeleně, údržba veřejného osvětlení, ruční a strojní úklid nástupních ploch včetně komunikací a zimní údržba. „Tyto činnosti provádíme průběžně dle příslušného ročního období a s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. Naše společnost nemůže nijak zasahovat do předmětu díla a rozhodně nemůžeme přijímat odpovědnost za stav mobiliáře,“ uvedla mluvčí.

Podle Soni Chalupové je správa navíc limitována striktními záručními podmínkami. Při jejichž porušení by město o záruky přišlo. „Takže se v podstatě správce omezil jen na běžnou údržbu, a sice na čištění ploch komunikací, zastávek a sezónní mytí skleněných výplní,“ vysvětlila starostka.

Údržbu a opravy stavebních částí nádraží měl až do skončení záruky vykonávat dodavatel. Tím byla firma Siacity, kterou se město snaží přimět, aby problematické části konstrukce opravila. „V poslední době se ale spojení s dodavatelem nějak zadrhlo. Správce nádraží i Odbor majetku a investic se ho snaží opakovaně kontaktovat, neboť významně větší část konstrukcí je stále v záruce,“ říká starostka.

To, že společnost Siacity s městem nekomunikuje, je s velkou pravděpodobností tím, že již neexistuje a byla z rejstříku vymazána 11. října 2019. V tuto chvíli na oficiálním portále veřejné správy Justice.cz už nejde dohledat. Stejní lidé, kteří byli ve vedení Siacity, figurují ve společnosti Siainvest. Ty se redakce Deníku pokoušela kontaktovat, ale neúspěšně.