Přesun ze Závodí do prostoru před hlavní vlakové nádraží vyvolával od začátku 
v Berouně velký rozruch.

Na město Beroun chodily desítky nejrůznějších dotazů. Lidé si hlasováním na webu města mohli zvolit variantou, zda některá z linek MHD nebude zajíždět na nové autobusové nádraží a projede městem stejnou trasou jako dosud.

Nové jízdní řády jsou v platnosti a nyní nastává praxe, která nakonec ukáže, zda nebudou potřeba ještě další změny.

Co je pro uživatele MHD 
v Berouně podstatné, je informace, že linka linka A na autobusové nádraží zajíždět nebude, ostatní linky ano.

Změny ale čekají i na uživatele příměstských linek. Autobusy od jihu, například 
z Tetína, Litně a ze západu od Tmaně, Hořovic, Broum, Hudlic budou nyní končit na novém autobusovém nádraží a dál nepokračují. Naopak linky od severu a východu, jako například Chrustenice a další, které končily na Závodí, nyní budou pokračovat až na nové nádraží.

„Mám s tím velký problém. Jsem z Hudlic a byla jsem zvyklá vystupovat v centru města, odkud jsem si už k lékaři pohodlně došla. Ale takhle přece nemůžu jít pěšky až od nádraží? Mám špatnou nohu a takovou dálku neujdu.

A čekat na městkou linku, je pro mne další komplikace. Mně se změny vůbec nelíbí,“ postěžovala si Berounskému deníku paní Marie.

Přesun autobusového nádraží byl plánován už mnoho let. „Beroun se přesunem nádraží připojuje k celosvětovému i tuzemskému trendu, kdy se výchozí bod pro veškerou dopravu hromadnou i individuální soustředí na jediné místo.

Pro Beroun bude mít nové nádraží velký přínos rovněž snížením ekologické zátěže z dopravy. Výhodný bude propojený vlakový a autobusový terminál i pro ty cestující, kteří dosud museli z autobusového nádraží na vlakové přecházet více než kilometrový úsek. Zlepší se vzhled jak před nádražním prostorem, tak i donedávna zanedbaného prostoru u dálničního mostu,“ uvedla starostka

„Po kanalizaci je to druhá největší investiční akce v Berouně za poslední roky,“ doplnila starostka Berouna Šárka Endrlová.

Realizace nového nádraží se uskutečnila díky dotaci z Programu česko - švýcarské spolupráce. Celkové náklady se pohybují kolem 60 milionů korun.

Díky snížení nákladů na stavbu a díky příznivému kurzu se podařilo některé peníze ušetřit, a tyto nyní postupně město může po schválení využít na další komfort pro cestující a na další investice.