Charita Beroun provozovala Azylový dům sv. Jakuba dvacet let. Podle ředitele Petra Horáka tam ročně našlo pomoc zhruba sto lidí, dlouhodobých bezdomovců nebo při náhlé bytové krizi. Často i senioři, kteří zůstali bez střechy nad hlavou nebo lidé propuštění z léčebných ústavů.

„Až do roku 2019 byly dotace nastaveny adekvátně potřebám provozu, který dokázal pokrýt potřeby celého Berounska. Současná míra dotace by ale nepokryla ani polovinu nutných nákladů,“ vysvětlil ředitel Charity Beroun, kterou dotoval kraj a město. Několik let byly azylové domy financovány z evropského projektu Operační program zaměstnanosti (OPZ), tato možnost ale už loni skončila.

Klíčový je nyní podle Horáka počet lůžek, na který se přepočítává podpora ze strany státu. A udržitelná jsou zařízení poskytující 50 a více lůžek. Beroun jich má jen 34. „Pokud se berounské nutné náklady porovnají s náklady v azylových domech s 50 a více lůžky, vycházejí u nás na jedno lůžko podstatně vyšší,“ uvedl.

Největší náklady při provozování azylových domů podle něho plynou z požadavků na personální zajištění sociální služby, kde je nutná čtyřiadvacetihodinová přítomnost pracovníků v sociálních službách na recepci a doprovázející služby vysokoškolsky vzdělaného sociálního pracovníka. „Tyto náklady činí dvě třetiny všech nákladů,“ potvrdil Horák.

Necelých dvaadvacet tisíc korun hrubého

Charita Beroun se snažila náklady na provoz obou azylových domů, vedle Berouna také na azylový dům pro rodiny s dětmi v Lochovicích, snižovat, jak se dalo. Patřilo k tomu i snížení počtu pracovníků na nutné minimum s tím, že jejich mzdy se dlouhodobě pohybovaly na 120 korunách za hodinu hrubého. V roce 2023 to bylo 132 korun. To znamenalo měsíční výplatu 21 500 korun hrubého, což je hluboko pod zdejším mzdovým průměrem. Ani tak ale podle Horáka už není možné provoz finančně udržet.

„Spolu s azylovým domem musíme ke konci roku uzavřít i provoz zdejší noclehárny, protože její roční náklady by bez provozu azylového domu činily asi 2,3 milionu korun pro 17 lůžek. Současná míra dotace je však jen 1,1 milionu korun ročně,“ připomněl Horák.

Středočeský kraj v následujícím roce azylový dům s noclehárnou dotovat nebude. „Pro rok 2024 požádala Charita Beroun o zrušení registrace, tedy oprávnění k provozování dvou služeb, azylového domu a noclehárny, tudíž jí na ně nebude dotace vyplacena. Jde o služby, které jsme letos dotovali zhruba 3,7 miliony korun,“ uvedl středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek a dodal, že na další služby, které budou nadále poskytovány, berounská Charita dotace v příštím roce dostane.

Denní centrum pro osoby bez přístřeší v Berouně. | Video: Hájíčková Jana

Ani město už s dotací nepočítá. Na letošní rok ještě přispělo Charitě Beroun půl milionem korun. „Na Azylový dům sv. Jakuba pro muže 300 tisíci a na noclehárnu 200 tisíci korunami,“ potvrdila mluvčí radnice Jitka Soukupová.

Charita Beroun nyní hledá cestu, jak službu do města vrátit. „Jelikož jde o službu, která bude na Berounsku velmi chybět, snažíme se jednat s krajem a městem o možnostech, jak provoz v průběhu příštího roku obnovit,“ uzavřel Horák.

Sousedé se azylového domu rádi zbaví

Smutek Charity Beroun z uzavření azylového domu ovšem nesdílejí sousedé, kteří bydlí v jeho okolí. „Jsme rádi, že od ledna provoz azylového domu skončí. Neustále se tady pohybovali opilí lidé, v noci sem jezdila policie. Museli jsme si pořídit psa. Zhruba před měsícem jeden muž přelézal plot a napíchl se na něj. Hasiči museli plot i s ním odřezat," ukazoval na díru v plotě muž ze sousedství azylového domu.

V současné době se Charita stará na Berounsku zhruba o 150 lidí bez domova. V dobách krize jich byl až dvojnásobek.