„Na mé nominaci se podílí zřejmě nejvíc úspěch školky a školy. Mluvíme tu především anglicky – správně anglicky, což dětem usnadní v budoucnu vstup do celého světa. Děti podporujeme ve všem, co je zajímá, co je baví. Našim cílem je, aby je učení, které je pro ně úplně přirozenou aktivitou, především bavilo,“ konstatovala k nominaci a škole Novotná.

B-English sídlí v klidné části Králova Dvora, která disponuje i velkou zahradou. Pro děti zde každý den připravují mnoho zajímavých aktivit a školka je otevřená celoročně, vyjma Vánoc a státních svátků. V létě se navíc pořádají tematické příměstské kempy. „Našim hlavním zájmem je pečovat o všestranný rozvoj dětí,“ upřesnila Novotná, která je zároveň ředitelkou školy.

Se svými kolegy tak v rámci školního programu nabízí řadu zájmových kroužků, a sice sportovních, hudebních a výtvarných. „Dětem poskytujeme veškerou péči, šetrný a hlavně individuální přístup, včetně rodinného prostředí,“ shrnula poslání zařízení.

Velký důraz se zde klade na anglický jazyk, jak název školy napovídá. „Přirozenou součástí vzdělání je v dnešní době znalost nejen mateřského jazyka, ale i jednoho světového jazyka, zvláště pak angličtiny. Proto se snažíme ji nenápadně a nenásilně zapojit do výuky a je součástí veškerých aktivit,“ vysvětluje.

Škola se dočkala i rozšíření a byla zde postavena další budova, která umožnila zvětšit prostory pro další žáky, kteří zde mohou pokračovat dále. „Všechny děti, které chodí do školky, mohou pokračovat s kamarády, které znají, a nemusí se přesouvat do jiné školy a kolektivu. Osobně dbám na kvalitním pedagogickým sboru, rodinném prostředí a atmosféře. Jsme malá škola s čilým životem a vztahy napříč třídami. K tomu prosazujeme individuální přístup a plány pro nadané žáky. Každý má tak příležitost vyniknout v oblasti, která ho zajímá nejvíce,“ popsala prostředí školy.

Barbora Novotná je maminkou skoro čtyřleté dcerky, které se stala vážná nehoda, jež jí zanechala následky ve tváři. S touto souvislostí se Novotná rozhodla spolupracovat na projektu, který bude pomáhat dívkám trpícím různými problémy estetického charakteru, především pak v obličeji. V roce 2019 byla nominována na ocenění EY podnikatel roku, spolupracuje s Kalokagathia aliancí, která se věnuje sportovní přípravě dětí a s Tomas Arsov Academy při přípravě rekvalifikačních kurzů. V neposlední řadě je členkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek.