Hýskov, Hudlicko/ Více než dvě desítky nových radarů střeží rychlost vozidel na nejrizikovějších komunikacích v mnoha obcích berounského regionu. Obcím sdruženým v mikroregionu Hudlicko se na jejich nákup podařilo získat statisícovou dotaci z prostředků krajského úřadu Středočeského kraje. Představitelé mikroregionu o ně požádali prostřednictvím dotačního titulu z grantu Na podporu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje.


„Maximální výše příspěvku na tento dotační titul byla ve výši dvou milionů korun. Proto jsme požádali o celou částku. Dostali jsme ale jen část. Krajský úřad nám poskytl 800 000 korun,“ informovala starostka Hýskova Ivana Týlová.


Celkové finanční náklady na pořízení všech měřících jednotek přesáhly částku jednoho milionu korun. Krajský úřad tak mikroregionu poskytl zhruba 80 procent. „Obce, které se pro instalaci radarů rozhodly, se musely podělit o zbylých dvacet procent,“ upozornila Ivana Týlová.


Radary si z dvanácti obcí sdružených v mikroregionu Hudlicko nechalo nainstalovat jedenáct vesnic. O přístoje nestála pouze Trubská. V její obydlené lokalitě se totiž nenachází žádná frekventovaná silnice. V Hudlicích a v Železné řidiče dokonce hlídají dva radary. „Umístili jsme je na komunikace, kde jsme měli největší problémy s rychlostí vozidel,“ informoval starosta Železné Václav Valenta.


Přestože se v některých lokalitách radary staly cílem vandalských útoků, obyvatelé obcí si je pochvalují. „ Podle mne řidiče zpomalí,“ tvrdí Pavel Semelecký.