Na stůl berounskému starostovi Jiřímu Besserovi se nedávno dostal zajímavý dopis, jehož autorem je český velvyslanec v Rusku. Oslovil město Beroun s nabídkou, zda nechce oživit přátelství s ruským městem Sergiejev Posad, dřívějším Zagorskem. Pro obyvatele Berounska není název tohoto města neznámý. V totalitním režimu totiž město, okresní národní výbor i řada škol se Zagorskem úzce spolupracovaly. „První zmínky o spolupráci obou měst se datují k roku 1966. Partnerství bylo řízené tehdejším okresním národním výborem,“ uvedl starosta Berouna Jiří Besser.

Zastupitele Berouna starosta při pondělním jednání seznámil s dopisem velvyslance. Po krátké debatě zastupitelé souhlasili s opětovným navázáním přátelství obou měst. Další krok nyní musí provést představitelé města Sergiejev Posad.

V bývalém Zagorsku, který leží 80 kilometrů od Moskvy, se dodnes nachází ulice nazvaná Berounská. Také v Berouně si pamětníci určitě vzpomenou na Zagorskou ulici, která se v devadesátých letech přejmenovala na Okružní. Nicméně řada lidí stále tuto lokalitu nazývá Zagorsk.

Starosta Berouna Jiří Besser Berounskému deníku dokonce poskytl důkaz, že ve městě Sergiejev Posad stále ulice Berounská existuje. „Byl jsem v roce 2005 soukromě v Rusku, při té příležitosti jsem navštívil i město Sergiejev Posad a ulici Berounská jsem tu opravdu objevil, tak jsem si ji nafotil,“ uvedl Jiří Besser. Sergiejev Posad je znám díky svému kostelu Nejsvětější trojice. Město se proslavilo i známými ruskými panenkami matrjoškami, které se zde začaly vyrábět na přelomu 19. a 20. století a dělají se zde dodnes.

Město Beroun má v současnosti uzavřeno partnerství měst mezi holanským Rijswijkem, německým Goslarem a polským Brzegem.