Pořadatelé kulturních akcí v Berouně by si již měli pilně připravovat projekty na příští rok. Žádosti na finanční dotaci totiž město Beroun přijímá do 16. října. Po tomto termínu již nebude možné kulturní grant získat.

Město každoročně investuje miliony korun nejen do jednorázových aktivit, jakými jsou například Hrnčířské trhy nebo Masopust, ale i do celoročních projektů, které nabízejí například Herci I. generace nebo pěvecký sbor Slavoš.

O dotaci si ale může zažádat i ten, kdo s činností na poli kultury v Berouně teprve začíná. „Formulář žádosti o dotaci bude k dispozici na odboru školství městského úřadu nebo jej lze získat na internetových stránkách města,“ uvedla tisková mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Kromě organizací nebo jednotlivců, kteří zajišťují celoroční nabídky kulturních programů, se o finance mohou ucházet i ti, kteří se snaží o rozvoj amatérské kultury. Peníze mohou získat i pořadatelé mimořádných kulturních, uměleckých nebo propagačních akcí.

Dotaci lze poskytnout i na prezentaci, propagaci a ochranu historického a kulturního dědictví města nebo zpřístupnění zajímavých a hodnotných uměleckých děl, které mají vztah k Berounu.

O tom, zda žadatel kulturní grant obdrží, případně v jaké výši, o tom následně rozhodne berounské městské zastupitelstvo.