V zimních měsících Berounský deník informoval čtenáře o problémech s vytápěním některých učeben berounského gymnázia. Ředitel Stanislav Lidinský začal situaci řešit a kvůli zateplení budovy se již několikrát sešel s poslancem a předsedou komise rady Středočeského kraje pro rozvoj měst a obcí Richardem Dolejšem. Hlavním cílem všech jednání bylo získat finanční prostředky, aby se stavební úpravy mohly uskutečnit co nejdříve a studenti nemuseli příští zimu sedět v lavicích v teplých botách bundách jako letos.

Na poslední schůzce, která se uskutečnila ve středu 8. dubna, informoval poslanec ředitele školy o tom, že projekt zateplení gymnázia byl zařazen do zásobníku investičních akcí Středočeského kraje. „Nyní bude akce ze zásobníku vybírat krajská vláda a je velká naděje, že se investice uskuteční ještě v letošním roce. Současně se podařilo do zásobníku akcí zařadit prostředky na vypracování projektu na vybudování tělocvičny, která gymnáziu chybí. Realizace obou akcí předpokládá investici za zhruba 25 milionů korun,“ uvedl Richard Dolejš.

„Třída, ve které byla největší zima, je zrovna ta naše, je to učebna zeměpisu. Nejhorší to bylo vždycky v pondělí. Není nic příjemného sedět o hodině v bundách. Je dobře, že se v tomto směru začalo něco dít a doufejme, že už příští zimu nebudou studenti mrznout,“ uvedl maturant Jakub Hybš.