S vyprázdněnými PET lahvemi nemíří nyní děti ke žlutě označeným kontejnerům na tříděný sběr platů, ale nosí je do škol. Alespoň to platí v Příbrami, Nymburce a Mladé Boleslavi a blízkém okolí, kde si školáci vytvářejí dostatečné zásoby čistě vymytých PETek. Využijí je příští týden, kdy s nimi budou soutěžit v rámci Odpadové olympiády. Použité plastové lahve předtím, než budou odvezeny k dalšímu zpracování, poslouží při soutěži ve vytváření co nejdelších chapadel chobotnice, která budou vyrobena právě z odpadních plastových lahví.

Nezůstane jen u plastových chapadel

Odpadová olympiáda, jež odstartuje ve středu 23. září v 9 hodin na náměstí 17. listopadu v Příbrami (a o den později, tedy 24. září, se jejím dějištěm stanou ve stejném čase nymburská Terasa Eliška a náměstí Míru v Mladé Boleslavi) nemá podle náměstka hejtmana Miloše Petery (ČSSD) pouze dětem připomenout třídění odpadu a nabídnout jim příležitost vyhrát zajímavé ceny včetně fotoaparátů a sportovních potřeb – Petera věří, že soutěže přitáhnou i dospělé diváky. „Tím se také k nim dostanou důležité informace o separování odpadů,“ míní náměstek hejtmana. Jak uvedla Kateřina Půlpánová z pořádající společnosti Eko-Kom, která se stará o sběr separovaného odpadu pro jeho další využití, na soutěžící zástupce jednotlivých škol čekají vedle výroby chapadel disciplíny jako třídicí pexeso, recyklační křížovka, třídicí štafeta, slalom s popelnicí či znalostní test.

Nejlepší malůvky proslaví popeláři

Do podzimní kampaně propagující tříděný sběr odpadu se děti budou moci aktivně zapojit i po skončení Odpadových olympiád. Mladší školáci budou navrhovat velké informační tabule propagující třídění odpadu, z nichž ty nejzdařilejší budou skutečně vyrobeny a umístěny na popelářských vozech. „Zatím to máme dojednané se svozovou společností působící v Kladně, dále se pokusíme domluvit i s místními firmami působícímu v regionech, odkud budou pocházet autoři vítězných obrázků,“ slíbil Milan Tomík ze společnosti FI Konsult, že úspěšné tvůrce čeká velká sláva. Pro starší děti se zase chystá soutěž o vytvoření nejlepšího informativního plakátu o třídění odpadu a jeho dalším využití.

Soutěžení však není omezeno jen na školáky. I v letošním roce pokračuje celokrajská soutěž obcí My třídíme nejlépe. Aktuální informace určené dospělým včetně novinek k separační problematice přinášejí webové stránky www.stredoceska-kampan.cz a www.stredoceske-odpady.cz.

Poučení lidé dostanou až do schránky

Rozbíhající se rozsáhlou propagační kampaň by ovšem měli zaznamenat i lidé, kteří nejsou aktivnímu uživateli internetu. Už nyní jsou ve velkých středočeských městech k vidění plakáty propagující význam třídění a jeho výsledky v regionu. Brzy se také objeví letáky v autobusech; následovat mají novinové přílohy a spoty v rádiích. Materiály informující o správném třídění odpadu obdrží k dalšímu využití také radnice obcí a měst. Zhruba za měsíc by se navíc měly dostat k téměř polovině obyvatel středočeského regionu osmistránkové brožury, roznášené ve velkých městech přímo do poštovních schránek a v menších sídlech distribuované prostřednictvím obecních úřadů. „Budou tam nejen poučné informace, ale i kuriozity, aby se lidé zasmáli a něco jim utkvělo v hlavě,“ slibuje koordinátor projektu inženýr Tomík, že nepůjde o suchopárné čtení.

Díky třídění je náměstí méně zavaleno odpadem

Barevné kontejnery na sběr plastů, skla, mnohde také papíru a někde i nápojových kartonů čekají ve středních Čechách na vytříděný odpad využitelný k dalšímu zpracování již sedmým rokem. Dosud bylo v kraji rozmístěno 24 205 sběrných kontejnerů (z toho 9587 na plasty, 7814 na sklo a 5846 na papír); v příštích týdnech má přibýt 644 nových nádob. „Zatímco v roce 2004 připadalo na jedno stanoviště kontejnerů 217 obyvatel, loni to bylo 163 lidí a nyní už 148; průměrná vzdálenost od bydliště ke sběrnému hnízdu dosahuje 116 metrů,“ pochlubila se ředitelka oddělení využití odpadů společnosti Eko-Kom Martina Vrbová. A díky novým kontejnerům, které se právě vyrábějí, by třídění odpadů vbrzku mělo být ještě snazší pohodlnější.

Nejlepších výsledků v separaci odpadu dosahují obyvatelé Prahy-západ, Prahy-východ a lidé na Berounsku. Naopak na chvostu zůstává Benešovsko, nevalné výsledky ve třídění vykazuje také Kolínsko. Nyní se ve středních Čechách ročně vyprodukuje na jednoho obyvatele 278 kg odpadu, z čehož lidé vytřídí 34,6 kg dále využitelných surovin. To region v republikovém srovnání řadí k mírnému podprůměru. Proti situaci ještě před několika lety však jde o výrazné zlepšení, připomněla ředitelka Vrbová s připomenutím, že lidé, kteří třídí odpad, pomáhají tímto krokem snižovat náklady na odvoz komunálního odpadu v místě, kde žijí.

Čtyřicet tisíc tun odpadu, které loni obyvatelé středočeského regionu vytřídili, představuje úctyhodné číslo. „Tyto odpady by naplnily nákladní vlak o délce 132 kilometrů, tedy z Příbrami až za Mladou Boleslav,“ nabízí srovnání Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí. Ještě názornější je pak kolínský příklad. Statistické výpočty ukazují, že kdyby byl všechen odpad vyprodukovaný občany města – jak ten, který končí v popelnicích a následně na skládce, tak ten, který lidé odnesou do separačních kontejnerů – navážen na Karlovo náměstí, za pouhý rok by se tam vytvořila vrstva o výšce 4,6 metru. Díky třídění se tato pomyslná vrstva sníží o půl metru.