Jestliže někdo chystá velký oheň, je třeba předem informovat hasiče. Takové pálení odpadu či třeba spalování větví zjarního průklestu stromků by si totiž náhodný svědek snadno mohl splést spožárem. Avolat linku 150nebo 112.Pokud je ale pálení předem nahlášeno, hasiči vědí, že nemusejí na místo vysílat cisterny. Ajelikož mají itelefonický kontakt na ohlašovatele, mohou se ujistit, zda má plameny pod kontrolou.

Aby středočeští hasiči usnadnili zasílání hlášení ochystaném pálení odpadu nebo spalování hořlavých látek, zavedli novou službu: evidenci pálení prostřednictvím internetu. Její využití není složité: na http://hzssk.webrex.cz (využít lze také odkaz „evidence pálení“ na www.hzskladno.cz) stačí vyplnit přehlednou tabulku týkající se podrobností ochystaném ohni ijeho střežení a příslušné místo označit vmapce. Ta umožňuje přepínání mezi režimy mapového zobrazení a leteckého snímku, takže by problém sorientací neměl zaskočit ani toho, kdo se vmapách zrovna dvakrát nevyzná. Pak už stačí jen připojit kontakt na ohlašovatele, aby se ním hasiči případně měli možnost domluvit, a hlášení odeslat ze svého počítače jediným kliknutímmyši.
Služba internetové ohlašovny rozsáhlejších ohňů je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které mají ohlašovací povinnost stanovenou zákonem. Mohou ji ale využít isoukromníci. Ti především při spalování odpadu shromážděného při úklidu po práci vlese nebo na zahrádce. Zatěžkávací zkouškou by měl nový internetový systém projít koncem dubna vrámci takzvaného pálení čarodějnic. Ityto ohně totiž podléhají evidenci a mají být ohlášeny.

Hasiči ale varují, žeřádné ohlášení pálení ještě neznamená, že si ohlašovatel ohně skutečně může škrtnout sirkou. Právě na základě tohoto hlášení totiž hasiči mohou vydat zákaz (případně pálení podmínit zesílením bezpečnostních opatření kzabránění šíření ohně). Je také třeba znát předpisy a nařízení, které platí vdané lokalitě. Řada obcí a měst totiž rozdělávání větších ohňů zakazuje místními vyhláškami– a často se to výslovně týká ispalování organického odpadu ze zahrádek. Vtakovém případě by fakt, že pálení je řádně ohlášeno hasičům, viníka před sankcemi neochránil.


Stále je možné telefonovat
Hasiči předpokládají, že internetové evidenci pálení budou lidé dávat přednost před oznamováním chystaných ohňů prostřednictvím telefonu. Itato možnost ale zůstává zachována. Vytočit je třeba číslo jednoho ze tří středočeských operačních středisek Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, pod jehož působnost dané územíspadá:
- Kladno: 950870444
- Kolín: 950885101–3
- Mladá Boleslav: 950861201–2

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.
Zákon č. 133/1985 Sb. opožární ochraně