Téměř osm milionů korun je škoda, kterou podle bývalého hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla (ODS) způsobilo rozhodnutí administrativy jeho nástupce na hejtmanském postu Davida Ratha (ČSSD) zastavit rozsáhlý projekt Organizace cestovního ruchu na území Středočeského kraje. A právě osm milionů je částka, kterou bude kraj muset vracet do Bruselu. Bendl to zveřejnil na úterní tiskové konferenci s tím, že místo aby kraj z evropských peněz získal za letošní rok 15 milionů korun, bude muset část již utracených prostředků vracet. „Toto rozhodnutí Davida Ratha a jeho radních kraj jednoznačně poškozuje,“ zdůraznil Bendl s dodatkem, že na vině jsou chybná rozhodnutí nového hejtmana a nekompetentnost jím dosazených lidí. „Zatímco v jiných krajích a jiných zemích se předhánějí v čerpání evropských peněz – zvláště nyní v době krize – střední Čechy o důležité finanční prostředky přicházejí,“ kritizoval Bendl působení svého nástupce, jenž se prý obklopuje lidmi, kteří cestovní ruch nejen že nepodporují, ale vysloveně mu škodí.

Vracení osmi milionů Rath nepopírá. Ale netváří se při tom ani trochu zkoušeně. Tím, kdo by se měl stydět, je totiž podle jeho slov naopak Petr Bendl. A ten – pokud se zjištěné nedostatky neodehrávaly s jeho vědomím, ale jen za jeho zády – by měl být rád, že kontroly nového vedení kraje odhalily problém nyní, kdy se ještě dá vycouvat s nižší ztrátou. „Kdybychom to nestopli, museli bychom vracet částku podstatně vyšší,“ oponoval Rath Bendlovým argumentům. „Propásl dobrou příležitost mlčet,“ konstatoval současný hejtman na adresu svého předchůdce.

Významná úloha rodinných kontaktů

To, jak byly získané evropské peníze dosud využívány, se podle Ratha podobalo spíše tunelování. „Už před volbami jsme avizovali pochybnosti o tom, jak funguje Středočeská turistická a informační služba (STIS), která byla za hejtmana Petra Bendla založena jako akciová společnost,“ konstatoval nynější hejtman, podle jehož mínění by obchodní společnost pro působení v turistickém ruchu kraj vůbec neměl zřizovat. „Získané peníze z veřejných prostředků STIS obratem posílala do soukromých forem a na konta institucí spřízněných s jejím bývalým ředitelem,“ prohlásil Rath. Co tím míní konkrétně, nechal vepsat přímo do tiskové zprávy rozdávané novinářům. „Bývalý ředitel STIS pan Václav Pošmurný měl v té době za družku jednu z ředitelek těchto organizací (letos se i vzali),“ uvádí se v ní doslova.

Odstrašujícím příkladem je podle Ratha projekt Průvodce po restauracích ve Středočeském kraji. „Hodnocení restaurací je věc dobrá,“ připouští hejtman. Jedním dechem ovšem zdůrazňuje: Musí se to ale umět udělat,“ zdůrazňuje. Podle jeho slov však byly stovky tisíc korun vynaloženy naprosto neúčelně. „Soukromé organizace připravily strohé dotazníky, které daly najatým studentům při cestě do hospody. Ti pak hodnotili, zda jsou na stolech propálené, nebo naopak čisté ubrusy, zda tam mají popelníky a podobně. Jako výsledek své práce pak tito soukromníci nepředložili kraji žádné vyhodnocení, ale metrovou hromadu nijak nepracovaných dotazníků,“ konstatoval Rath s dodatkem, že draze získané informace o úrovni v restauračních zařízeních noc nevypovídají.

Rodinné kontakty zase z druhé strany

Podle Bendla ovšem stěží může jít o „pračku na peníze“, jak tvrdí jeho nástupce, když předtím, než Evropské komise schválila poskytnutí peněz, prošly projekty auditem (který se zabývá i reálností vynaložených finančních prostředků). Zdá se prý, že Rath pořádně neví, o čem mluví. Není ostatně divu – když místo odvolaného Pošmurného, muže z oboru, nový hejtman krátce po svém zvolení dosadil do čela STIS bez výběrového řízení Šárku Alexu, jíž prý v oblasti turistického ruchu chybí odbornost i zkušenosti. „A zaměstnankyní se později stala také bývalá mluvčí ČSSD a v poslední době například i matka Šárky Alexy,“ neunikly rodinné vazby ani bývalému hejtmanovi.

Spěje turistická agentura k zániku? Ano…

Jedním dechem přitom Bendl vyslovil podezření, že STIS utlumuje činnost a spěje k likvidaci. To by mimo jiné znamenalo zánik zastřešující krajské organizace pro cestovní ruch, která byla vytvořena na přání obcí, měst, mikroregionů i oblastních organizací zabývajících se rozvojem cestovního ruchu.
Agentura přitom vznikla nejen proto; aby posílila propagaci středních Čech jako turistické destinace, ale také aby pomáhala získávat evropské peníze pro rozvoj turistiky v kraji, připravovala tematické turistické produkty a zajišťovala jejich prodej. Na druhé straně také zprostředkovávala tok informací směrem od obcí ke kraji. „Od svého vzniku se STIS zaměřila především na poskytování turistických informací, koordinaci sítě informačních center v kraji, zajišťovala také správu turistických internetových stránek i informačního a rezervačního systému Středočeského kraje,“ konstatoval v úterý někdejší Bendlův mluvčí Martin Kupka (a vlastně i mluvčí současný, neboť působí jako vedoucí mediální sekce Hlavní kanceláře ODS), jenž se loni počátkem roku na založení krajské turistické akciovky aktivně podílel.

Záměr nových šéfů kraje: dělat všechno jinak

Bendlův postřeh o chystaném zániku STIS je podle Ratha správný. „V neefektivním plýtvání veřejnými prostředky nechceme pokračovat,“ prohlásil s tím, že nyní nastal čas pro změnu. „Pokud STIS opravdu tak skvěle pracovala, proč v minulých letech klesal v kraji počet turistů?“ klade současný hejtman řečnickou otázku. A hned nabízí čísla: turistů ze zahraničí přijelo v meziročním srovnání o 12,5 procenta méně, návštěvníků z České republiky ubylo o 3,7 procenta…

Podle Rathových představ je tedy zřejmé, že bude třeba lákat turisty jinak než dosud. STIS by se měla stát součástí Středočeské galerie, která bude sídlit v Jezuitské koleji v Kutné Hoře a bude provozovat také informační centrum v Husově ulici v centru Prahy. „Husovu ulici, kde dříve sídlilo jen České muzeum výtvarných umění s nepatrnou návštěvností, nechávali naši předchůdci nevyužitou. Doslova jako perlu zadupanou v blátě,“ konstatoval Rath a pozastavil se nad tím, že jako sídlo STIS byly loni zvoleny Říčany. „Tam se davy turistů právě nevalí,“ konstatoval s tím, že naopak Husovkou v samotném centru hlavního města projde denně 20 až 25 tisíc zahraničních turistů. Co nejvíce z nich by Rathovy týmy chtěly nalákat dovnitř – a následně je přimět i k cestám za poznáním a za zážitky mimo hlavní město. „Zatímco Petr Bendl se staral, jak zašantročit peníze z Evropské unie do kapes kamarádů a zajistit nadstandardní vybavení kanceláří zúčastněných subjektů, nám jde o to zvrátit negativní trend poklesu turistů,“ neodpustil si rýpnutí současný hejtman.

Změny mohou přinést až nové krajské volby

Lidem z někdejšího Bendova týmu se při zvěstech o záměrech jejich nástupců hrůzou ježí vlasy. Plánům současného vedení kraje ale nezabrání. „Oni na to mají právo. My jako opozice nemůžeme dělat nic jiného než se to pokusit změnit až při volbách,“ uvědomuje si Bendl své možnosti při aktuálním poměru sil v krajském zastupitelstvu. Také Rath netají, že s Bendlem jsou natolik významné osobnosti svých partají, že se neshodnou prakticky na ničem. Snad jen na jediném: že ten druhý výrazně škodí Středočeskému kraji a jeho obyvatelům…

DOKUMENT: Fikce Petra Bendla o fungování STIS a realita v roce 2009

Petr Bendl na jedné ze svých minulých tiskových konferencí přesvědčoval, co by STIS měla zajišťovat:
a) správu turistických internetových stránek Středočeského kraje – kvalita a návštěvnost stránek byla opravdu hodně nízká
b) Informační a rezervační systém Středočeského kraje – ten do současné doby nejen že nefunguje, navíc nebyl ani připraven
c) přípravu a koordinaci specifických turistických produktů a produktových balíčků – ty připravili zaměstnanci až po nástupu nového vedení kraje
d) koordinaci vzdělávacích aktivit v oblasti cestovního ruchu i tvorbu databází informací o službách, objektech a turistických cílech na území regionu – výsledek se nedá přesně dohledat
e) příprava projektů rozvoje cestovního ruchu financovaných z evropských prostředků – ve většině případů jde o neefektivní utrácení peněz soukromými firmami, které si STIS na práci co měla dělat sama, jen najala.

Věříme, že toto jsou pro pana Petra Bendla zcela nové informace a že se všechny tyto podivnosti a nekalosti děly pouze za jeho zády a ne s jeho vědomím.
Zdroj: Berill Mascheková, mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje
Turisty do středních Čech má lákat centrum Prahy
Hledání nových kontaktů, cílená inzerce v prestižních médiích v zahraničí – a třeba i jednání se zástupci ruské strany o uspořádání konference o turistickém ruchu v Podmoskevské oblasti, v jejímž rámci by měly být představeny atraktivity v širším okolí Prahy. I takovéto aktivity mají podle hejtmana Davida Ratha nastartovat příliv turistů do středních Čech. K tomu by se měla připojit lepší propagace takových aktivit, jakými v poslední době byly například filmový festival v Poděbradech či hojně navštívená historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory.
Zásadní změnou je ale začlenění dosavadních aktivit Středočeské turistické a informační služby, a. s., do činnosti Středočeské galerie. „STIS s ní splyne – či spíše bude tvořit jednu její divizi,“ konstatoval Rath, jenž v tom, že návštěvníky má lákat má lákat právě instituce pojmenované jako „galerie“, nevidí problém.. Jak se vyjádřil, činnost Středočeské galerie má spočívat „na dvou nohách“. První se mají stát rekonstruované prostory Jezuitské koleje v Kutné Hoře. „Ta je po Veletržním paláci největší výstavním prostorem v české republice,“ zdůraznil Rath, jenž předpokládá, že si aktivity v Jezuitské koleji brzy vydobudou i další druhé místo – po Karlštejnu bude druhým největším magnetem středních Čech.
Druhou z avizovaných „nohou“ se má stát rozsáhlé infocentrum představující středočeské pamětihodnosti a turistická lákadla doplněné galerií, historickou expozicí přibližující středověk a produktovou prodejnou výrobků ze středních Čech v pražské Husově ulici – v prostorách někdejšího Českého muzea výtvarných umění – kde se nyní rekonstruují nově zpřístupňovaná románsko-gotická sklepení.
„Uvažujeme o tom, že by vstupenka do historické expozice v Husovce platila zároveň pro vstup do Jezuitské koleje, na Karlštejn a rádi bychom, aby i na další hrady – nyní o tom jednáme s kastelány,“ přiblížil Rath jednu u možností, jak by návštěvníky Prahy bylo možno přimět k výjezdu „za humna“. Dokonce by se jim v tom dalo pomoci i zajištěním dopravy mezi centrem Prahy a nejvýznamnějšími středočeskými pamětihodnostmi.
Tyhle záměry přitom nemají být hudbou vzdálené budoucnosti. Husova ulice by mohla lákat už na Vánoce, protože se s otevřením nově upravených prostor počítá v říjnu; také v Jezuitské koleji by první část expozice měla být otevřena již na podzim (a stěžejní část ji pak má doplnit na jaře).
Vedle soustředění na zahraniční návštěvníky chce Rathův tým také oslovit Pražany. V nich vidí 1,2 milionu lidí s dobrou kupní silou soustředěných na poměrně malém místě. „Chceme jim nabídnout, aby si zajeli například na večeři do Poděbrad, na výlet do Kutné Hory – či jim třeba připomenout, že se už dlouho nebyli podívat na Křivoklátě,“ plánuje Rath. A jedna z mála věcí, na které by se zřejmě shodl se svým předchůdcem Petrem Bendlem, je konstatování, že je pro návštěvníky třeba mít připraveno víc než jen zajímavou podívanou. Poznávání musí doplňovat i zážitky jako třeba jízda na koních, golf nebo dobré jídlo.
Zanedbávat prý ale hejtman nechce ani nabídku pro nejbohatší klientelu. Prvotní nabídkou pro tuto skupinu se má stát chystaná golfová mapa. „Zkusíme jednat se sítěmi drahých hotelů,“ plánuje Rath – a hned se pochlubil, že si již porozuměl se zástupcem Four Seasons. „Máme přislíbeno, že naši golfovou mapu budou propagovat i ve svých hotelích v zahraničí,“ řekl novinářům.