Střední školy a učiliště se na Berounsku rozhodly bojovat proti úbytku studentů a přilákat dostatek zájemců o studium. Většina z nich proto ruší přijímací řízení a zájemce přijímá podle prospěchu na základních školách. Žáci se tak letos budou řadit podle známek z minulých let a někde dokonce jen z posledního ročníku.

Žáci devátých tříd rozhodnutí vítají, protože jim školy předložily nejjednodušší cestu jak studovat dál. „Je to pro nás opravdu výhodné, ale nemyslím, že tak úplně správné. Už se nemusíme snažit,“ uvádí své pocity žák deváté třídy Filip Jandus.

Ztráta motivace dosáhnout těch nejlepších výsledků se může projevit v budoucích životech samotných studentů. Sestupná tendence by měla pokračovat i nadále a v roce 2015 by studentů mělo být až o jednu pětinu méně. „Škola by byla sama proti sobě, kdyby pořádala přijímací zkoušky. Některé studenty by to mohlo odradit a zvolili by jednodušší cestu bez přijímaček,“ popisuje postoj školy zástupce ředitele na Obchodní akademii Beroun Jaroslav Šturc.

Toto stanovisko zaujala většina středních škol v okrese a nutnému ústupu a změnám se musely podřídit i výběrové školy jako jsou gymnázia. Deváťáci hlásící se na střední školu tak mají letos opravdu velkou šanci, že se dostanou bez přijímaček a dalších zkoušek.

„Každoročně se bojíme o dostatečný počet studentů, abychom naplnili všechny normy a otevřeli veškeré obory. Snažíme se proto vzbudit u studentů zájem alespoň tím, že nepořádáme přijímací zkoušky,“ popsal situaci v berounském učilišti Hlinky zástupce ředitele Drahomír Krbec.

Námi oslovení ředitelé středních škol doufají, že s úbytkem studentů a následným zrušení zkoušek nebude upadat i samotná úroveň škol a morálka jednotlivých studentů.

Jedním dechem však dodávají, že určité negativní stránky v tomto směru můžeme pozorovat už nyní, kdy studentům přestává záležet na vynikajícím hodnocení a spokojí se pouze s průměrnými výsledky.

Řada z nich si své chyby uvědomí až příliš pozdě, kdy nejsou přijati na vysoké školy, kde přijímačky musí absolvovat každý a ztráta motivace na střední škole je tak připraví o další možnost postupu ve vzdělání.

AUTOR: JAKUB HYBŠ