Druhým z veletrhů cestovního ruchu, na nichž se každoročně prezentuje město Beroun, byl Holiday world 2009 na pražském Výstavišti.

Berounský stánek je již tradičně součástí stánku Středočeského kraje. Také letos zajímali návštěvníky hlavně berounští medvědi a hrnčířské trhy, nechyběly ani dotazy na berounského rodáka, moderátora Leoše Mareše.

O materiály měli zájem převážně návštěvníci, kteří již na Berounsku pobývali a rádi se sem opět vracejí. Fakt, že středočeský stánek byl umístěn v plátěném stanu, nahrazujícím vyhořelé levé křídlo Průmyslového paláce, na návštěvnosti nebyl vůbec patrný.

ALENA ŠUSTROVÁ