Na základních školách v Berouně začalyv páte 6. února zápisy do prvních tříd. Kdo nestihl zapsat svého potomka do některé ze čtyř berounských škol včera, má šanci ještě v sobotu dopoledne. Rodiče si nesmí zapomenout doma rodný list dítěte a občanský průkaz.

Ředitelé škol počítají s velkým náporem žáků. Například na Jungmannově základní škole počítají podle počtu dětí s otevřením až tří tříd pro prvňáčky. Řada předškoláků ale do školních lavic v září neusedne. Důvodem je odklad povinné školní docházky.

„Většina žádostí o odklad vychází od rodičů nebo na doporučení učitelek z mateřských škol,“ uvedla Libuše Hentschová z pedagogicko – psychologické poradny v Králově Dvoře. Podle jejích zkušeností rodiče často přeceňují rozumovou stránku svého dítěte v porovnání s ostatními rysy. „Dítě může být velmi zvídavé, ale pokud není pracovně a sociálně vyzrálé, je to problém. Právě pracovní vyzrálost a nesoustředěnost je jedním z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky,“ uvedla Libuše Hetschová.

Velký význam má i věkový faktor. Dětem narozeným v letních měsících často chybí vyzrálost. Rozdíl je také mezi dívkou a klukem. Děvčata totiž mají lepší předpoklad pro adaptaci na školní prostředí.