Oheň vznikl následkem výbuchu par hořlavých kapalin při technologické poruše v mazutárně.

Přesně takovou zprávu hasiči obdrželi, když na místo požáru vyjeli. Naštěstí pak zjistili, že se jedná jen o cvičení jednotek požární ochrany a továrna ani její zaměstnanci v žádném skutečném nebezpečí nejsou.

Námět cvičného požáru popsal velitel berounských profesionálních hasičů Tomáš Hradil: „V úvodní fázi se požár rozšířil na stáčecí stanoviště železničních cisteren, kde byly stáčeny dvě železniční cisterny, každá o objemu 50 tisíc litrů těžkého topného oleje. Palivo z prvního stáčeného vagónu hořelo v havarijní jímce, druhý stáčený vagón byl vystaven účinkům požáru." Jak Tomáš Hradil dále popsal, sálavým teplem bylo ohroženo skladovací silo koksu a dvě nádrže s hořlavými kapalinami o objemu 100 m3. Při požáru došlo ke zranění jednoho zaměstnance.

V rámci dvouapůlhodinového cvičení byl simulovaný požár na stáčecím stanovišti uhašen pomocí 3 přenosných monitorů na těžkou pěnu, které obsluhovali hasiči v dýchací technice a oblecích proti sálavému teplu. Průzkumnou skupinou hasičů byl nalezen a ošetřen popálený zaměstnanec v bezvědomí. Samozřejmě opět pouze naaranžovaný.

Cvičení se nevyhnulo ani samotným zaměstnancům velkolomu. „Ti si procvičili činnost při vzniku požáru, manipulaci s pohotovostní zásobou pěnidla a navazující spolupráci s hasiči," upozornil Tomáš Hradil.

Cvičení se účastnily jednotky profesionálních hasičů ze stanic Beroun, Hořovice a Řevnice a dobrovolné jednotky z Chodouně, Králova Dvora, Litně, Suchomast a Zdic.

Celkem bylo do cvičení zapojeno 51 hasičů s 12 cisternovými automobilovými stříkačkami, automobilovým žebříkem, 2 velitelskými automobily, 2 dopravními automobily a kontejnerovým automobilem s kontejnerem kombinovaného hašení.

„Oproti obdobnému cvičení, které se zde konalo 19. února 2009, měli hasiči zefektivněný zásah díky investici podniku do téměř půlkilometrového požárního potrubí, skrápěcího zařízení ke chlazení palivových nádrží a v neposlední řadě i díky podílu Vápenky Čertovy schody, a.s. na lepším technickém vybavení profesionálních hasičů," shrnul cvičení Tomáš Hradil.