Například Úřad práce v Berouně má k dispozici fond kulturních a sociálních potřeb, kam se převádí dvě procenta mzdových prostředků. Z něj může čerpat každý zaměstnanec. Jak potvrzuje ředitelka Lenka Šmídová, o příspěvky je velký zájem. „Z fondu se platí příspěvky na stravování, na penzijní připojištění, kulturní a společenské akce. Také se poskytují bezúplatné půjčky na bydlení a vybavení, příspěvky na dovolenou, na masáže a rehabilitace. Zaměstnanci mají také možnost využívat služeb Vodního světa Beroun,“ vypočítala Šmídová.

Podobné benefity nabízí zaměstnancům také nižborská sklárna. „Poskytujeme lidem příspěvek na stravu, všichni mají o týden delší dovolenou, ve spolupráci s naší odborovou organizací poskytujeme půjčky a příspěvky na dovolenou, zájezdy a kulturní a sportovní vyžití,“ uvedl Jiří Rückl.

Pracovníkům Městského úřadu Beroun jsou ze sociálního fondu hrazeny příspěvky na stravenky, na dovolenou a na ošatné, dále na letní tábory dětem do 15 let, jednorázové poukázky na vstup do bazénu. Příspěvek lidé dostávají při narození dítěte, při odchodu do důchodu a při pracovních a životních jubileích.