Berounsko/ Třeskuté mrazy a následná obleva roztrhaly vodovodní potrubí v mnoha místech berounského regionu. Od začátku ledna vyjížděli pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun ke 30 poruchám na vodovodních řadech. „Hlavním důvodem těchto poruch bylo předchozí mrazivé počasí a následné oteplení. V dalších asi 8 případech poničil mráz vodoměry na vodovodních přípojkách. Viníkem těchto poruch je ale jednoznačně odběratel, jenž má zákonnou povinnost chránit vodoměr před poškozením,“ informoval provozní ředitel firmy VaK Beroun Roman Badin.


Nejzávavažnější z těchto poruch se stala v obci Hvozdec, kde mráz roztrhl vodoměr v rekreačním objektu a během několika hodin se zcela vyprázdnil místní vodojem. „V takovýchto případech pak musí majitel vodoměru uhradit nejen opravu, ale i ztráty vody a náklady spojené s nouzovým zavážením vodojemu,“ upozornil Roman Badin.


K poslední nejhorší poruše vyjížděli pracovníci VaKu Beroun v sobotu. V berounské Košťálkově ulici prasklo litinové potrubí o průměru 125 mm. Dodávky vody byly ale obnoveny už po dvou hodinách.


Silné mrazy a následné oteplení způsobily problémy i v Novém Jáchymově. „V obci nám prasklo potrubí u jedné vodovodní přípojky. Protože k poruše došlo v nočních hodinách, bylo štěstím, že si jí kolem třetí hodiny ráno všiml jeden z obyvatel, když šel na toaletu. Jinak by vytekla voda z celého vodojemu. Z praskliny stříkal gejzýr vody,“ informovala starostka Nového Jáchymova Iva Kinclová.


Kvůli poruše zůstala část obyvatel obce bez vody. „Museli jsme přerušit dodávky vody ve čtvrtině naší obce,“ upřesnila Iva Kinclová.