Podle ředitele Domova seniorů TGM v Berouně Ondřeje Šimona zatím tuto smutnou variantu návštěvy řešit nemuseli, připravit by se na ni ale dokázali. Návštěvníci by přitom museli respektovat přísná opatření.

„V podobě pláště, dvojkového respirátoru, rukavic. Předtím by host musel projít dezinfekcí, která by zahrnovala i podrážky bot. Takto jsme vše nastavili,“ vysvětlil ředitel pravidla.


Daleko častěji se na domovy obracejí příbuzní klientů kvůli dalším výjimkám, které návštěvy umožňují. Patří mezi ně například zhoršení psychického nebo fyzického stavu seniora.

Hosté za paravanem

„Zájem je velký, lidé to vyžívají. Domluví se dopředu, že by se chtěli vidět, klient to řekne personálu. Návštěva se za veškerých hygienických opatření odehrává v prostorách recepce, kde je vyhrazen prostor za paravanem,“ uvedl Šimon, podle kterého senioři procházejí nesnadným obdobím. Odborníci se shodují na tom, že současná situace, kdy se nesmějí setkávat se svými blízkými, může oslabit psychickou pohodu seniorů.

Virtuální setkávání

Pokud si má psychoterapeutka Johana Kroupová vybrat, zda je pro seniory psychicky horší snášet obavy z nové nemoci, nebo odloučení od jejich blízkých, volí právě to druhé. Podle jejích zkušeností z toho senioři mohou mít deprese. Třebaže je podle řady odborníků osobní kontakt nezastupitelný, částečné řešení vidí alespoň ve využívání moderních technologií.

Pomůže i obrázek

„Určitě je lepší setkání na dálku než žádné. Cokoli je lepší než nic. Dárky, pozornosti, maličkosti,“ vyjmenovala Kroupová, jak je možné seniorům poskytnout psychickou vzpruhu. „Jde i napsat dopis, poslat obrázek od vnoučat,“ doplnila.


Ve Středočeském kraji je podle údajů krajského úřadu k dispozici přes čtyři a půl tisíce lůžek v domovech pro seniory. Volných míst přitom není ani dvacet. O seniory se v těchto zařízeních stará šedesát poskytovatelů sociálních služeb.

Domovy seniorů v době koronaviru
- navštěvovat seniory není možné až na výjimečné případy
- ty zahrnují zhoršení psychického a zdravotního stavu
- domovy pro seniory zatím nemusely naštěstí řešit návštěvy u umírajícího klienta trpícího koronavirem
- seniorům chybí blízký kontakt s příbuznými, v hodně případech jsou odkázání pouze na telekonference