Pravý břeh Berounky nad hýskovským jezem je od ledna letošního roku obsazen dělníky. Poměrně bez povšimnutí tu vzniká stavba v našem regionu zcela ojedinělá – malá vodní elektrárna. Celý projekt je pozoruhodný navíc i tím, že se jedná o akci soukromých investorů, spolufinancovanou z fondu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Je to dost komplikované,“ říká o realizaci projektu spolumajitel Miloš Švestka. „Jen vyřizování veškerých povolení je složitá a zdlouhavá záležitost. Nám to trvalo asi pět let,“ přiznává.

K tomu, aby mohla vodní elektrárna na řece vůbec vzniknout, je navíc zapotřebí ještě další samostatné stavby, takzvaného rybího přechodu. Jde o konstrukci, která umožňuje rybám přirozený pohyb při migraci na přehrazeném toku. „Celkové náklady na stavbu elektrárny a rybího přechodu odhaduji dohromady na necelých čtyřicet milionů,“ uvedl stavbyvedoucí Zdeněk Drda.

A jaká tedy byla motivace k uskutečnění takto komplikovaného a nákladného projektu? „V době, kdy je velmi aktuální téma globálního oteplování planety, zhoršení kvality ovzduší a podobně, je podle našeho názoru nutné využít i sebemenší možnost a snížit tato rizika dřív, než budou změny nevratné,“ říká Miloš Švestka. „Malá vodní elektrárna v Hýskově je navržena tak, aby zapadla do přirozeného rázu krajiny a svým provozem co nejméně ovlivňovala okolí. Její výstavbou zajistíme výrobu elektrické energie jako ekologického, čistě přírodního zdroje,“ dodává.

Srdcem elektrárny jsou tři turbíny o celkovém instalovaném výkonu 225 kW. Po dokončení staveb a spuštění, které je naplánováno na konec roku 2009, by měl být chod elektrárny a tím pádem i produkce energie po celý rok nepřetržitá, pouze s regulacemi výkonu podle momentálního průtoku řeky.