V posledních dnech se opět otevřelo téma agresivity mládeže. V souvislosti se střelbou na škole v Kauhajoki ve Finsku se nad bezpečností svých ratolestí zamýšlí každý zodpovědný rodič. „Takové události souvisí s vývojem společnosti, ve které narůstá agresivita. Pokud bude tento trend pokračovat, podobných problémům se nevyhneme ani u nás,“ komentuje situaci ředitel hořovického gymnázia a psycholog Jiří Vlček a dodává, že zatím žádné problémy se studenty na škole nebyly.

S tím souhlasí všichni oslovení zástupci škol na Berounsku. „Otevřená agrese se u nás nikdy neprojevila, snad jen náznaky od dvou přistěhovaných studentů, ale to je jen výjimka,“ potvrzuje ředitel SOŠ a SOU Hořovice Vladimír Kebert.

Podle ředitelů škol je situace mezi studenty obrazem prostředí, ve kterém žijí a vyrůstají. Důležitou úlohu v tom hraje rodina. „Úzce spolupracujeme s Radou rodičů, předcházet násilí mezi studenty ale můžeme pouze poučením a verbální cestou. Na nějaké kontroly dětí nemáme ani právo,“ povídá ředitel Obchodní akademie v Berouně Ivan Šlemín.

Situace se ale může kdykoliv změnit. „Samozřejmě nás takové představy děsí. Starost nám dělá především chování dětí, které jsou ještě na základních školách. Pro ty jsou postihy za kázeňské přestupky pouze předmětem soutěžení,“ doplňuje Ivan Šlemín s tím, že je střelba na finské škole pro všechny dostatečný odstrašující případ.

„Naše studentka je v současné době na školním pobytu ve Finsku ve stejném městě. Ihned po incidentu nás emailem požádala o uctění památky finských studentů minutou ticha, takže studenti mají situaci velmi přiblíženou,“ doplňuje Jiří Vlček.

Školy se mohou bránit nárůstu agresivity ve společnosti výukou norem a etiky. Zbytek je především na rodičích.