Záskalská přehrada mezi obcemi Neřežínem a Chaloupkami na Hořovicku je upuštěna. „Vodní plocha mizí před očima. Břeh ustoupil asi o pět metrů,“ popisuje jeden z místních chatařů. Ten si, stejně jako všichni ostatní rekreanti, vodního díla v letních měsících příliš neužije.


„Za patnáct dnů začnou první práce schváleného projektu Povodí Vltavy,“ upozorňuje starosta Chaloupek Jiří Chvojka.


Na přehradě se bude zpevňovat a zvyšovat hráz a rozšiřovat koryto přepadu vody. „Směrem k obci by se měl přepad posunout o tři metry. O tolik se prodlouží i lávka. Obec na tyto práce platit nebude, pouze pronajme část pozemku Povodí Vltavy,“ upřesňuje Chvojka.


Voda bude na současné úrovni i přes léto. „Oblastní vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy v Plzni zahájil v prosinci 2008 postupné a velmi pozvolné snižování hladiny vody v nádrži z důvodu konstrukce hráze. Hladina je nyní snížena o přibližně dva metry pod normálním stavem,“ popisuje mluvčí Povodí Vltavy Petra Krainová. Podle ní se hladina dostala i pod úroveň základové spáry nově budovaného spadiště bezpečnostního přelivu. „Takto snížená hladina bude s největší pravděpodobností udržována trvale i v průběhu léta 2009, a to pokud to hydrologické podmínky umožní,“ dodává Krainová s tím, že opětovné napuštění bude zahájeno ihned po dokončení prací.


Doba naplnění nádrže je zcela závislá na aktuální hydrologické situaci a může trvat týdny i měsíce. Normální hladina vody v přehradě tak bude nejdříve příští zimu. Lidé z celého okolí v parných letních dnech využívají přehradu ke koupání a k rekreaci. Na to tedy mohou minimálně letos zapomenout. „V přehradě by se ale ani tak nemělo koupat. Dodnes není totiž přesně specifikováno, k jakým účelům má přehrada sloužit. Do sta metrů od břehu se například nesmí stavět. Povodí Vltavy zatím koupání mlčky toleruje,“ upozorňuje starosta Chaloupek.


„My jezdíme s přáteli k Záskalské přehradě každé léto. Nevím, kde se tedy budeme letos ochlazovat. Do Hořovic na koupaliště se mi nechce. Už tak je tam hlava na hlavě. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat, když se lidé nedostanou na přehradu,“ uvažuje Andrea Ignatidisová.


Nádrž slouží jako zdroj vody pro některé okolní továrny. „Aktuální stav naplnění nádrže je šedesát tři procent. Tato zásoba zcela dostačuje k zajištění veškerých odběrů průmyslové vody. Ty jsou ovšem ze strany odběratelů v současné době minimální a hluboko pod povolenými limity,“ dodává Krainová.