Spolupráce v oblasti volnočasových aktivit dětí se týká České republiky, Francie, Itálie a Španělska. Právě hlavní město Španělska hostilo závěrečný seminář. Do Madridu se vydal i školitel Domečku Hořovice Tomáš Sládek.


Profesor hořovického gymnázia tak měl možnost porovnat kvalitu práce s dětmi v ostatních spolupracujících zemích. „Cílem projektu je navázat spolupráci, vyměnit si zkušenosti a vytvořit platformu neformálního vzdělávání. Řešili jsme i problémy handicapovaných dětí a jejich integrace. Mimoškolní aktivity a práce s dětmi v jejich volném čase jsou hlavní protidrogovou preventivní činností,“ vysvětluje Tomáš Sládek.


V porovnání s prací s mládeží v ostatních zemích si školy a instituce na Berounsku a Hořovicku nevedou špatně. „Ve srovnání s ostatními školami určitě nezaostáváme. Na příklad na gymnáziu máme Go kurzy, organizujeme Poločas, sportovní kroužky, Zlaté hrábě. Čekal jsem, že dostanu nějaké další podněty pro práci u nás, ale je to v podstatě stejné. Jediné, co jsem v našich podmínkách zatím neviděl, je spolupráce s dětmi na stavbě táborových základen. Je zajímavé, že děti si ve Španělsku v podstatě staví tábor samy,“ popisuje Tomáš Sládek.


Na dalších školách v regionu mají program pro děti mimo vyučování podobný. „Prevenci a volnočasovým aktivitám se věnujeme pravidelně. Zaměřujeme se především na druhé ročníky, ty první mají na začátku studia Go kurz. V dalším ročníku většinou následují akce podle potřeby,“ popisuje ředitel Střední odborné školy Hořovice Vladimír Kebert.


Přesto se mládež drogám nevyhne ani ve školách. Dostupnost návykových látek je i v našem regionu zarážející. Této problematice se budeme ještě věnovat v tištěném i internetovém vydání.