Požádali jsme zástupce nemocnice v Hořovicích o vyjádření k této informaci. Podle mluvčího nemocnice Tomáše Šebka k žádné takové události nedošlo.

„Dne 21. dubna 2009 došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu naší pacientky po běžném chirurgickém zákroku, který byl proveden na jednom z operačních sálů Nemocnice Hořovice. Bez souvislosti s vlastním chirurgickým onemocněním se u ní rozvinul šokový stav. V současné době je propuštěna z nemocnice do ambulantní péče a nemocnice s ní zůstává nadále ve spojení,“ informoval Tomáš Šebek s tím, že vedení nemocnice ihned zareagovalo provedením potřebných opatření.


Souběžně probíhá vyšetřování možných příčin této události ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a servisními odděleními dodavatelů jednotlivých zařízení.