Hořovičtí usilují o dokončení protipovodňových opatření na Červeném potoku. Zahájení prací ale oddalují složitá jednání s vlastníky pozemků. Část toku na katastru města má už delší čas nové koryto a zbývá ho jen dokončit a upravit.


Stavbu by mělo zrealizovat Povodí Vltavy. Vodohospodáři ale zatím musejí vyčkávat. „Povodí Vltavy v současnosti čeká na územní rozhodnutí města. Celý projekt iniciovaly Hořovice, takže detaily k realizaci nemáme k dispozici,“ informuje mluvčí Povodí Vltavy Petra Krainová.


Radnice přitom projekt vypracovala již minulý rok. „Pokusili jsme se získat peníze na dokončení regulace potoku. Ministerstvo zemědělství dotace schválilo. Město se má na akci podílet ve formě projektu, který je už asi rok hotový i zaplacený. Nyní k tomu musíme dodat pozemky, na kterých by se stavělo. Na jejich výkupu v současné době pracujeme,“ upozorňuje starosta Hořovic s tím, že při výkupu naráží město na problémy v majetkoprávních vztazích.

„Musíme řešit i různé pikantnosti. Některé pozemky jsou například v zástavě jedné irské banky. Je těžké se pak s některými majiteli ohodnout.V momentě, kdy budou pozemky ve vlastnictví města nebo alespoň v dlouhodobém nájmu, ministerstvo uvolní dotaci pro Povodí Vltavy, které stavbu zrealizuje,“ dodává starosta.


Úprava toku stojí podle projektu přibližně dvacet milionů korun. Pokud se městu nepodaří pozemky vykoupit, projekt se bude muset upravit, nebo se nezrealizuje vůbec. „Jsou tam vlastníci, kteří na veřejný zájem neslyší, ani je nezajímá, že to ochrání jejich majetek,“ říká starosta.


A co by se na potoku mělo změnit? „Jde o protipovodňové opatření. Splav u nákupní zóny by měl být snížený a kamenná regulace potoka bude protažena až za poslední obytné domy na nábřeží Hynka Šlosara,“ odpovídá vedoucí technického odboru v Hořovicích Milan Šnajdr.