Zdravotnická zařízení mají neustále nedostatek krve. V letních měsících se situace ještě zhoršuje, protože klesá počet dárců. „Podobně je na tom i transfuzní oddělení Nemocnice Hořovice. Stávající dárci proto vzkazují těm budoucím, aby se nebáli, a pokud jsou zdraví, krev darovali,“ říká mluvčí hořovické nemocnice Tomáš Šebek.

Přitom podle něj může krev darovat prakticky každý. „Přijít může každá zdravá osoba ve věku od 18 do 65 let. Nejpozději můžete poprvé darovat v 60 letech. Stačí se prokázat platným občanským průkazem a průkazem zdravotní pojišťovny,“ vysvětluje Šebek.

„Nikdy nevíte, kdy budete sami krev potřebovat,“ vzkazuje všem Antonín Štochl z Cheznovic, který vlastní Zlatý kříž jako nejvyšší ocenění pro dárce. Se svými 108 odběry je zasloužilým dárcem, a jde příkladem i svým čtyřem dětem, které se také nebojí dát krev. Mezi další dobrovolníky patří například Milada Frühaufová z Lochovic, Pavel Landa z Chyňavy a celá řada dalších bezpříspěvkových dárců.

Podle Českého červeného kříže je dárcovství krve nezištnou pomocí lidem v těžké životní situaci a právem mu náleží ocenění především v morální rovině. „Mezi oceněné dárce patří řada zaměstnanců Nemocnice Hořovice, například i primář gynekologického oddělení Aleš Klán. Jeho manželka doktorka Irena Klánová vede oddělení hematologie a transfuze, kde odběry probíhají,“ tvrdí Tomáš Šebek.

Krev se stále nedá ničím nahradit

„Důvod potřeby krve je velmi jednoduchý. Ani moderní medicína ji stále neumí uměle vyrobit a zatím není ani možné ji nahradit,“ říká Klánová. „Je nutná při plánovaných i urgentních operacích, celý život jsou na ni odkázáni lidé se závažným krevním onemocněním. Z krve se také vyrábí řada léků, které zase potřebují lidé s poruchou srážlivosti krve, a má celou řadu dalších využití,“ dodává hematoložka.

Průměrně dostane každý obyvatel České republiky za rok pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. „Dárcovství má celou řadu výhod, mezi které patří zejména bezplatné vyšetření včetně krevních testů. Díky tomu je možné rozeznat řadu nemocí ještě dříve, než se projeví. Dárce má také nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den, kdy daruje krev,“ upozorňuje Tomáš Šebek.

Každý bezplatný odběr znamená dar v hodnotě 2000 korun a lze ho odečíst od základu daně. „Podporu můžete čekat i ze strany zdravotní pojišťovny. V závislosti na počtu odběrů vás ocení Český červený kříž a máte nárok na drobné občerstvení a stravenku, případně i příspěvek na dopravu,“ pokračuje mluvčí nemocnice.

Množství odběrů od jednoho člověka je omezený. „Ženy mohou za rok darovat plnou krev nejvýše čtyřikrát, muži pětkrát,“ říká vrchní sestra Jana Šrámková a dodává: „Jeden odběr znamená 450 ml krve a lze jej opakovat nejdříve za 10 týdnů.“ V den odběru se nedoporučuje intenzivnější cvičení a není nutné přijít nalačno, nevhodná je však tučná strava, alkoholické nápoje a mléko 24 hodin před odběrem.

Za klesající počet dárců může podle Tomáše Šebka stárnutí dárcovské populace, malý počet prvodárců z řad studentů nebo nedostatečná propagace bezpříspěvkového dárcovství.

S krví můžete přijít každý pracovní den po předchozím telefonickém objednání.

Jak darovat krev

Více informací o darování krve v Nemocnici Hořovice najdete na internetových stránkách www.nemocnice-horovice.cz, zeptat se můžete e-mailem na darci@nemhoro.cz nebo na telefonním čísle 311 542 225 v době od 6 do 14 hodin v každý pracovní den. Od 6 do 8 hodin probíhá v nemocnici evidence dárců a od 7 do 11 hodin odběry.