„Podle mých informací je vše v pořádku,“ uvedl vedoucí vodohospodářského dispečinku Petr Vicenda. Stavba by měla být podle plánu dokončena v srpnu roku 2010. Za celkovou částku sto sedmi milionů korun se rozšíří spadiště, skluz a vývar při levém břehu včetně části odpadního koryta.

Na koruně hráze již stojí více než jeden metr vysoký vlnolam se základem zapuštěným do tělesa hráze. Součástí stavby jsou i další práce jako injektáže, přemostění skluzu a inženýrské sítě. V současné době stavební úpravy nebrzdí ani počasí a práce pokračují prakticky nepřetržitě.

Místní obyvatele tak prakticky denně obtěžuje nejen prach ale i hluk, který se od přehrady šíří do okolních obcí. „Rámus strojů, kamiony a míchačky v obci jsou tu na denním pořádku, už aby to tu skončilo,“ zlobí se jeden z obyvatel Chaloupek. Na klid v obci a okolí si musí počkat až do příštího roku.