SÚS Kladno má na starosti správu krajských komunikací. Nedávno jste opravovali například Masarykovu ulici v Hořovicích. Kdo opravu zaplatil?

Takové práce se hradí z našeho rozpočtu na údržbu. Používají se na ně peníze, které zůstanou po předchozí zimě. Když není tak krutá, tak nějaké prostředky oproti předpokladu zbudou. Ty nejvíce rozbité úseky pak z těchto peněz opravíme.

Na co všechno se tedy dají ušetřené peníze použít?

Jde o peníze navíc oproti vyčleněným prostředkům na běžnou údržbu, takže si můžeme dovolit udělat celý úsek silnice a ne jen záplatovat. Opravují se ty nejhorší úseky v rámci celého SÚS Kladno, je toho ale moc.

Kdo a jak rozhoduje o tom, který úsek se opraví?

O těchto menších akcích si rozhodujeme sami. Přijímáme požadavky jednotlivých cestmistrů z regionů. Z nich vybereme nejhorší úseky. Vše je ale samozřejmě omezeno finanční limity.

Kolik stála oprava v Hořovicích?

V tomto případě se jednalo o malý úsek Masarykovy ulice a část silnice na Chaloupkách. Dohromady to bylo za dva miliony korun. Jednalo se o takovou poloinvestici. Oprava se platila právě z peněz na údržbu, které se většinou používají na záplatování.

V Hořovicích nešlo ale jen o záplaty.

Když se přemýšlí hlavou a uspořené peníze se použijí správně tam, kde to je trochu vidět a kde to je potřeba, je práce daleko prospěšnější. Šlo opravdu o špatný úsek, kterých máme ve našem obvodu nyní dvacet.

Pracovalo se rychle a za špatného počasí. Nevadí kvalitě nové vozovky právě déšť a zima?

Počasí nám nevadilo. Voda a vlhko cestářům nevadí vůbec. Živice má takovou teplotu, že se voda vypaří. Horší by bylo, kdyby teploty klesly hluboko pod nulu. Proto se takovéto úpravy dělají jen do 15. listopadu. Silnice se musí jen očistit, aby tam nebylo listí nebo bahno.

Jak vůbec opravy silnic plánujete?

Ve chvíli, kdy se rozhodneme silnici opravit, musíme tento záměr projednat s městem. To nám vydá souhlas, k opravě se vyjádří i policie. Pak uděláme potřebná opatření, která se uzpůsobují času, po který se na silnici pracuje.

V Hořovicích ale opravy lidi dost omezovaly.

Zde se silnice opravovala v úseku, kde jsou obchody. Člověk, který si jel nakoupit a musel chvilku čekat v koloně, omezení nemusel přijmout, pochopit. Bohužel to přináší každodenní práce, lidé takové věci musejí chápat.

Proč jste ale dopředu místní o opravách neupozornili?

Když pracujeme na průtahu obcí na našich komunikacích, tak o tom samozřejmě úřad ví, je pak pouze na něm, jakým způsobem své obyvatele informuje, my to neděláme. Když se opravuje v malé obci, starosta vyvěsí oznámení na vývěsku a všichni obyvatelé se samozřejmě o akci dovědí. Hořovice už jsou celkem velké město, kde existuje určitá anonymita. Lidi takové věci dopředu ani moc nezajímají, začnou se o to zajímat, až když čekají v koloně.

Takže tento rok už podobné akce nechystáte?

Co se týče těchto úprav, tak to máme letos za sebou. Musíme počkat, jaká bude zima. Pak připravíme rozpočty na další rok. Dnes už ale víme, že příští rok budou peníze na opravy v omezeném množství. Krize se dotkne i kraje a investiční akce se omezí jen na havárie.

Děkuji za rozhovor