Sobotní večer patřil v Berouně filmové a televizní tvorbě. Na pár okamžiků se tak město stalo centrem kulturního dění v celé zemi. Za přítomnosti široké odborné veřejnosti a představitelů města se v místním kině Mír předávaly křišťálové sošky trilobitů.

Byl to již desátý ročník udělování cen, které Český filmový a televizní svaz FITES v šedesátých letech uděloval nejlepším uměleckým počinům za uplynulé roční období ve filmu a v televizi. Obnoven byl v roce 1991.

Od roku 1999 se ceny předávají v Berouně. „Když jsme začínali před deseti lety, přijelo třicet čtyřicet lidí z Prahy a v takovém sice příjemném, ale uzavřeném kruhu na berounské radnici jsme ceny předávali,“ vzpomíná starosta Berouna Jiří Besser.

Cena se vždy uděluje za předchozí rok, většina soutěžních snímků se tak tentokrát týkala tématu dvacátého výročí Sametové revoluce. „Jedno z oceněných děl nás vrací dokonce o padesát let zpět, týká se procesu Milady Horákové,“ říká starosta Berouna. Podle něj je cena Trilobita nejméně komerční cenou, která je na poli filmové a televizní tvorby v České republice udělována.

Trilobity totiž dostávají díla, která mají hlubší společenský význam než jiné filmy. „Tyto snímky mají člověka něčím upoutat a obohatit“, myslí si Besser a dodává, že Trilobita nezíská žádný obyčejný film.

Kromě křišťálových sošek z nižborských skláren se v Berouně předává i cena Vladislava Vančury udělovaná za celoživotní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. Tu letošní získal kameraman Miroslav Ondříček.

„Tento ročník byl bohužel ochuzen o to, že jeho hlavní hrdina Miroslav Ondříček před 14 dny onemocněl a nemohl si převzít cenu osobně. Nemyslím si ale, že by nepřítomností některých oceněných mělo předávání nižší úroveň. Jsem rád, že tu byla taková návštěva,“ uzavírá starosta.

Trilobit je symbolem cen, které se již deset let udělují v Berouně. Jde o ceny Filmového a televizního svazu (FITES) za významné počiny v oblasti filmové a televizní tvorby v roce 2009. V sobotu se dostalo čestného uznání Fedoru Gálovi, Františku Němcovi a Oldřichu Vlachovi, ostravskému studiu České televize.

Zvláštní cenu poroty získal Čestmír Kopecký za ideu, prosazení a realizaci dokumentárního televizního projektu Zlatá šedesátá. Křišťálové trilobity si odnesl Martin Vadas za ideu, prosazení a realizaci dokumentárního projektu Proces H, Tomáš Mašín za film Tři sezóny v pekle, Marek Najbrt, Benjamin Tuček a Robert Geisler za drama Protektor.

Cenu Vladislava Vančury porota udělila Miroslavu Ondříčkovi za dlouholetý umělecký přínos domácí i světové kinematografii.