Další pololetí skončilo. Pro děti byl 28. leden dnem plným napětí a očekávání. Dostávaly vysvědčení. „Je to zhodnocení mé práce za celý půlrok. Tentokrát je pro mě vysvědčení ještě o něco důležitější, protože se podle něj bude rozhodovat, na kterou střední školu se dostanu,“ svěřil se Filip Podstavka z 9. A Jungmannovy základní školy v Berouně.

Právě pro žáky devátých a pátých tříd základních škol bylo letošní pololetní známkování velmi důležité.

Děti nakonec obdržely i další hodnocení. „Moji žáci dnes dostanou čtyři papíry. Kromě vysvědčení jim předávám ještě výstupní hodnocení, pochvalný list a navíc i instrukce k práci s elektronickou žákovskou knížkou,“ popsala Filipova třídní učitelka Helena Pachnerová.

Hodnocení dětí tak bude od příštího pololetí na internetu. Snáze se tak o prospěchu svých ratolestí dovědí i rodiče. Právě informovanost maminek a tatínků o vzdělávání dětí je podle psychologů velice důležité.

„Rodiče by měli mít stále přehled o škole i schopnostech dětí. Jejich očekávání by měla být úměrná nejen inteligenci a schopnostem dětí. Počítat se musí i s jinými faktory, které prospěch ovlivňují,“ upozornila psycholožka Libuše Hentschová.

Dospělí by si měli uvědomit, že škola je náročná a že většině dětí nestačí jen to, co si přinesou ze školy, ale že by se měly pravidelně připravovat i doma. „Je nutné, aby si děti zvykly na pravidelnou přípravu. Pokud se to podaří a postupně se žáci vedou k samostatnosti, pak je větší pravděpodobnost, že se budou učit na úrovni svých možností,“ dodala psycholožka.

Zároveň ale upozorňuje, že případné neúspěchy nesmějí děti ještě více srážet.