Koryto Stroupinského potoka v Žebráku mění v rámci protipovodňových opatření svou podobu. Již v minulosti jsme čtenáře informovali o pokračující výstavbě koryta toku.

Na jaře tohoto roku ustoupí vodě stromy. „Správce toku odstraní staré dřeviny, které rostou v korytě a brání toku,“ informuje starosta Žebráku Daniel Havlík s tím, že celou akci má stejně jako rekonstrukci koryta na starosti státní podnik Lesy České republiky (LČR).

Opravou chtějí předejít povodním

Před rokem opravoval podnik jako správce toku koryto v části před mostem. Zvyšovali tak kapacitu koryta jako ochranu proti stoleté vodě. „Přestavba byla asi nutná, protože v minulosti jsme měli s vodou kolem potoka problémy,“ vzpomínal tehdy místní rodák Tomáš Kadeřábek na povodně z let 1995 a 2002, kdy byly podle jeho slov domy a zahrady kolem koryta pod vodou.

„Právě probíhá projektová příprava závěrečné etapy protipovodňových opatření na Stroupinském potoce, která bude navazovat na již dokončenou úpravu,“ informuje tiskový mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

V další fázi přestavby koryta se počítá s kácením. „Půjde o 19 starých stromů, které nahradí 12 jiných podél koryta,“ upozorňuje Daniel Havlík, že zeleně ve městě neubude.

„Jedná se o stromy v městské zástavě, jejichž zdravotní stav nezaručuje jejich stabilitu a představují tak nebezpečí jak pro chodce, tak pro obytná stavení v jejich blízkosti. Náhradní výsadba bude provedena na jaře letošního roku,“ upřesňuje Zbyněk Boublík. U potoka tak místo stávajícího porostu bude řada jasanů, javorů a jilmů.

Zeleně v Žebráku ještě přibude

„Město navíc plánuje další výsadbu. V letošním roce chceme ještě před 1. červnem vybudovat dětské hřiště, kde se zelení počítáme. Další stromy vyrostou i na sídlišti,“ popisuje starosta Žebráku záměr města rozšířit zelené plochy.

Na nedostatek přírodních prostor si tak místní nemohou stěžovat. „Se zelení jsme na tom opravdu dobře. V poslední době si město dává záležet. Nedávno tu předělali park a vypadá pěkně,“ myslí si Lenka Pešlová.

Úprava Stroupinského potoka v Žebráku není jediný projekt, kterým se na Berounsku Lesy České republiky zabývají. „Také v obci Broumy připravujeme rekonstrukci stávajícího opevnění koryta toku. Dále plánujeme opravy Svinařského potoka v obci Zadní Třebaň, pročištění koryta Všeradického potoka a údržbu břehového porostu Drahlovického potoka,“ vyjmenovává Zbyněk Boublík.

Oprava části koryta Stroupinského potoka byla dokončena v květnu loňského roku. Celý projekt stál přes sedm milionů korun. „Akce byla zahrnuta do dotačního programu Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi a část stavebních nákladů přesahující pět milionů korun byla uhrazena z dotačního programu. Lesy České republiky se na přípravě a realizaci stavby podílely necelými dvěma miliony,“ uzavírá Zbyněk Boublík.