Většina obcí v prvním čtvrtletí roku schvaluje rozpočet a značná část z nich v letošním roce připravila hospodaření bez velkých investic. „To ale neznamená, že žádné v plánu nemáme,“ říká starostka Záluží Ludmila Mottlová.

Obce plánují každoročně drobné či větší investice. „Drobné hradíme z vlastní kapsy, ale pro ty nákladnější projekty je více než vhodné hledat dotační podporu v různých fondech či grantech. O granty se žádá v předstihu a výsledné rozhodnutí je známo až dávno po schválení rozpočtu obce. Protože na žádný grant není právní nárok, není možné tyto investice do rozpočtu předem zahrnout,“ vysvětluje starostka Záluží, proč v rozpočtu na rok 2010 obec nepočítá s žádnými výraznými výdaji.

Takto malé obce podle ní jen těžko dosahují na evropské dotace. Peníze se totiž rozdělují ve vysokých částkách, které malé obce většinou nemohou využít. Navíc jsou žádosti o evropské peníze administrativně příliš náročné.

Záluží využívá dotačních prostředků nabízených krajem či ministerstvem pro místní rozvoj. „Letos bychom rádi dokončili opravu budovy školy. „Na tento projekt je potřeba částka více než jeden a půl milionu korun. O potřebné finance jsme zažádali na Fondu rozvoje měst a obcí a nyní nám nezbývá než čekat, zda ve výběrovém řízení náš projekt získá dostatečné množství bodů, aby byl grantem podpořen. Pokud se tak stane, navýšíme rozpočet o dotační částku v příjmové i výdajové části,“ popisuje starostka s tím, že možná je i varianta neúspěchu.

„V takovém případě investici odložíme a budeme hledat další cesty dofinancování,“ dodává Mottlová.

Zálužští navíc hodlají využít možností, které skýtají fondy ministerstva zemědělství. „Jde o prostředky pro obce, které mají méně než pět set obyvatel. Z těchto fondů bychom rádi získali potřebnou částku na realizaci kontroverzní stavby oddílné kanalizace a vlastní čističky odpadních vod v roce 2012,“ vysvětluje starostka a upozorňuje na skutečnost, že příjmy obcí typu Záluží tvoří především přerozdělené daně.

„Další příjmy jsou už odvislé od šikovnosti a zainteresovanosti vedení obce prohledávat internet, účastnit se školení a získávat rutinu ve vypisování desítek tabulek, které jsou k žádostem o finanční granty potřeba. My dotace nedostáváme, my o ně žádáme a čekáme,“ popisuje Ludmila Mottlová složitý proces získávání peněz, které malé obce k obnově nutně potřebují.