Dvacet pět vybraných zástupců základních a středních škol se v pondělí 29. března setkalo v Berouně.

V zasedací síni zdejšího městského úřadu totiž těmto vybraným kantorům a dalším zaměstnancům škol předával ocenění za odborový svaz pracovníků školství Jiří Sixta. „Mezi vyznamenanými jsou zastoupeny všechny profese. Kromě učitelů a ředitelů oceňujeme i například správní zaměstnance. Děláme to tak již od roku 1998. Chceme vyzdvihnout nejen kantory, ale i všechny ostatní profese, které školní prostředí vytváří,“ uvedl Jiří Sixta.

Akce se koná jednou do roka u příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. března jako výročí narození Učitele národů Jana Ámose Komenského. „Cílem našeho snažení je pozdvihnout prestiž kantorů. Důvody ocenění přítomných jsou různé. Jde o lidi, kteří jsou zde za inovativní přístup k výuce, za využívání moderních metod práce. Jsou zde lidé, kteří dlouhodobě vykonávají nějakou vedoucí funkci, autoři různých projektů, lidé pracující na školním vzdělávacím programu,“ vyjmenoval Sixta.

V letošním roce získalo ocenění i pět metodiků primární prevence. „Pro mě dnešek znamená příjemné setkání s kolegy. Je to chvilka zastavení a pohody při našem náročném povolání,“ svěřila se jedna z oceněných kantorek Blanka Plecitá z Hořovic. „Vždy potěší skutečnost, že i na nás učitele si někdo vzpomene a ocení naši práci,“ dodala bývalá učitelka Jiřího Sixty.

Věkové složení vyznamenaných kantorů bylo tento rok značně rozmanité. „Jsou tu dnes všechny kategorie od kolegyně, která si právě dodělává školu, až po ty, které čeká důchod. Pozván byl jen jeden muž. Složení vlastně přesně odpovídá klasické průměrné sborovně,“ s úsměvem dodal Jiří Sixta.

Slavnostní předávání ocenění učitelům zpříjemnila vystoupení žáků Základní umělecké školy Václava Talicha.