Nově si školáci budou po roce ježdění za hubičku cestu opět platit. Peníze pak mohou žádat zpětně od kraje jako dar.

„Ačkoli jsem s takovým utrácením veřejných prostředků nesouhlasila, způsob cestování dětí zdarma mi vyhovoval. Nyní mi opět nastanou starosti s kontrolováním dětí, jestli u sebe mají dost peněz. Loni mohly maximálně ztratit průkazku,“ myslí si Lenka Malá z Berounska.

Obavy rodičů, že budou muset skladovat jízdenky, jsou zbytečné. Podle návodu dostupného na internetových stránkách Středočeského kraje, se má jízdné vracet na základě potvrzené docházky.

Přepravci jsou se změnou smířeni. „Pro nás to znamená jen to, že se vrátíme k vydávání původního typu průkazek,“ říká Miroslav Vacek za dopravní společnost Probobus.

„Středočeský kraj úpravami reagoval na zkušenosti z prvního roku fungování systému. Mezi tyto zkušenosti bohužel patřilo i určité procento zneužívání jízdného pro cesty za jiným účelem než do školy,“ vysvětluje mluvčí kraje Berill Mascheková.

Minulý školní rok kraj zaplatil ze svého rozpočtu za jízdné dvě stě milionů korun. Nyní by se tato částka měla novým systémem změnit. Pro rodiče to ale znamená mnohem více papírování.

Minulý rok potřebovaly děti pouze platnou průkazku.

Nyní si opět budou přepravci účtovat jízdné podle vlastních tarifů. To znamená, že loňské kartičky s krajským logem jsou dětem k ničemu. Školáci budou na cestu potřebovat průkazy, které uznávají jejich přepravci.

Kraj pak bude zpětně hradit dětem jízdné, podle počtu dnů, které ve škole strávily. Nejprve ale musejí poslat vyplněné příslušné formuláře na začátku školního roku a následně na konci jednotlivých pololetí. „Po zpracování všech doložených podkladů na Středočeský kraj, bude žadateli po schválení Radou kraje přiznán dar ve výši nejlevnějšího jízdného pro každé pololetí školního roku samostatně,“ píše se v návodu na krajských stránkách.


Žákovské jízdné

žadatel pro každé pololetí školního roku vyplní, podepíše a potvrdí žádost a poučení k žádosti a dokumenty zašle na krajský úřad
na I. pololetí do 15. 10. 2010
na II. pololetí do 18. 3. 2011
žadatel pro každé pololetí školního roku vyplní potvrzení školní docházky a zašle na krajský úřad
za I. pololetí do 28. 2. 2011
za II. pololetí do 15. 7. 2011