Studenti mají za sebou cvičné kolo státních maturit.

Školy po dnech očekávání obdržely výsledky, které měly podle komentářů před jejich uveřejněním ukázat katastrofální nedostatky maturantů. Podle prvních informací měla u zkoušek pohořet až třetina studentů.

„Není mi jasné, jakým způsobem ministr školství o prospěchu maturantů rozhodl. V hodnocení, které jsme obdrželi, informace o prospěchu studenta není. Uvádí se jen procentuální úspěšnost testu a celkový percentil. Zatím se můžeme řídit pouze orientační hranicí, která je určena pro jednotlivé části
ostré jarní maturity,“ říká ředitel hořovického gymnázia Jiří Vlček.

Náročnější testy

Na jeho škole se žádná katastrofa nekonala. Většina studentů by podle orientačních tabulek u maturit uspěla. „Navíc si naši maturanti vybrali z osmdesáti procent náročnější variantu testů. I tak si s nimi většina z nich poradila,“ říká ředitel školy.

Studenti si ale na jaře budou moci zvolit základní úroveň zkoušky. Navíc si většina z nich nyní vyzkoušela testy z více předmětů. Písemná celostátní maturita se však bude skládat z českého jazyka a matematiky či cizího jazyka.

Gymnazisté se tak podle prvních výsledků zkoušky obávat nemusejí. Tedy v případě, že jim stačí jen projít. „Doba samých jedniček a vyznamenání asi končí,“ upozorňuje Jiří Vlček.

Studenti testy napsali nad orientační hranici, která odděluje úspěšné od propadlíků. V jednotlivých předmětech se spodní hranice liší, pohybuje se kolem 33 procent v matematice a 45 procent v jazycích. Dosáhnout na lepší známku už ale snadné nebude. „Pravděpodobně se stupnice známkování rozdělí rovnoměrně do těch zbylých šedesáti procent,“ vysvětluje ředitel hořovického gymnázia. Jedničku tak nejspíš dostanou jen studenti, kteří test napíší minimálně na 87 procent. Takových už moc nebude.

Porovnání výsledků

Výsledky maturitních zkoušek jsou doplněny i o takzvaný percentil. Ten ukazuje, kolik procent studentů si s testy poradilo hůře než hodnocený maturant.

Tyto hodnoty mohou být v budoucnu důležitým ukazatelem pro vysoké školy. „Zatím se ale většina škol výsledky maturitních zkoušek při přijímání studentů řídit nebude,“ říká Jiří Vlček.

Ani berounští gymnazisté se za své výkony nemusí stydět.

„Maturanti jsou zvyklí na testy, mají jich za sebou již několik. Předpokládali jsme, že zkoušku státní maturity zvládnou, a také se tak stalo. Pouze dva studenti nedosáhli potřebný počet bodů, a to jen v jedné části zkoušky,“ uvedl ředitel Gymnázia Joachima Barranda Beroun Stanislav Lidinský.

Autoři: Vojtěch Plecitý a Radka Kočová