K plánovaným investicím broumských zastupitelů patří kromě jiného i chodníky kolem hlavního silničního tahu obcí. „Výstavbou chodníků chceme chodcům u silnice zajistit větší bezpečnost. V současné době připravujeme na chodníky projekt, v dohledné době je ale stavět nezačneme. Je to finančně dost náročná investice,“ informoval starosta Broum Jiří Čermoch. „Chodník u hlavní silnice? To by bylo milé,“ poznamenal Pavel Nový z Broum.

Podle propočtů, které si představitelé obce nechali udělat, by si výstavba plánovaných chodníků vyžádala nejméně kolem deseti milionů korun. „V obci ale musíme nejprve vybudovat kanalizaci a teprve potom můžeme začít stavět chodníky,“ upozornil starosta Broum.

Odkanalizování Broum se zastupitelé rozhodli řešit převážně gravitačním způsobem. Protože se ale při jeho výstavbě neobejdou bez státní dotace, mohou se obyvatelé obce dočkat kanalizace až za pár let. A pak teprve chodníků.

V obci v současné době žije kolem 850 obyvatel. Starosta ale počítá, že díky nastartované výstavbě rodinných domků se jejich počet bude nadále zvyšovat i v příštích letech. „S výstavbou rodinných domů přicházejí do naší obce rodiny s dětmi. To pomáhá naší škole, která si díky nim udržuje počet žáků na přijatelné úrovni a nehrozí jí tak omezení či dokonce rušení,“ vysvětlil Jiří Čermoch.

Do modernizace základní školy letos zastupitelé Broum uvolnili z rozpočtu obce kolem milionu korun. „V budově školy se musely udělat kompletně nové rozvody vody. Potrubí už bylo staré a začalo praskat. V souvislosti s tím, jsme nechali v tělocvičně udělat nové sociální zařízení a všude ve třídách nechali nainstalovat umyvadla, kolem kterých se udělalo i nové obložení zdi,“ popsal nákladnou investici starosta Broum.