Málokterý z nich si ale umí představit, co vše musejí její organizátoři zajistit aby, jak se říká, vše klaplo na jedničku.

„Výstava se koná v sobotu, ale vystavená zvířata už začínají jejich majitelé přivážet ve čtvrtek. V pátek ráno už začíná jejich posuzování, takže musejí být připravená. Letos jsme tu měli vystaveno téměř šest set exponátů,“ uvedl předseda suchomastských chovatelů a hlavní organizátor výstavy drobného domácího zvířectva Jaroslav Peták.

Vystavená zvířata musí po celou dobu, co jsou umístěná v kotcích někdo krmit, a to hlavní, v noci hlídat před chtivými zloději, kterých je všude kolem spousta.

„Mám naštěstí kolem sebe pár spolehlivých lidí, kteří mi se zajištěním výstavy a s tím vším kolem ní pomohou. Dvě noci musíme v Čertově mlýně držet noční hlídky a každou hodinu obejít celý areál. Nemůžeme riskovat, že nám nějaký poberta některý z exemplářů v noci ukradne,“ upozornil Jaroslav Peták.

Další náročná práce čeká na suchomastské chovatele po ukončení výstavy. Všechny klece a kotce, ve kterých byla zvířata umístěna, se musí vyčistit.
„Nejen vyčistit, klece musíme také vydezinfikovat,“ poznamenal předseda suchomastských chovatelů.