"S radními jsme se shodli na tom, že na střechu mateřské školy dáme stejnou krytinu jako tam byla. Ve středu by měly být hotové latě, na které se potom dá krytina a prvního září by měla mít už mateřská škola novou střechu. Když nebude pršet, mělo by být vysušené i horní patro školky, a otevřeli bychom obě třídy,“ uvedl k situaci v mateřské škole starosta Chyňavy Václav Kšír.
Vichřici, která má střechu mateřské školy na svědomí provázel silný liják a kroupy. Celé horní patro promáčel a zničil malbu i omítky. Pro vedení obce to byla pohroma. Patnáctého srpna se školka otevírala po několika týdnech volna a nyní se musela opět uzavřít.
Jak uvedla zástupkyně ředitelky Základní a mateřské školy v Chyňavě Vladimíra Lepičová, rodiče danou situaci povětšinou chápou. Voda, která tekla proudem ze stropů, poničila nábytek a hračky.
Střecha nevydržela ani tři roky
Škody, které bouřka v Chyňavě způsobila, pomáhali obci o víkendu likvidovat místní dobrovolní hasiči společně s kolegy ze Železné a Malých Přílep. Největší problém měli se střechou, která spadla i s dřevěným podkladem. Od jejího položení uplynuly necelé tři roky.
„Střecha byla nová. Všechno máme naštěstí pojištěné, nevím ale, jak dlouho bude trvat, než nám pojišťovna škody uhradí,“ uvedl starosta Chyňavy.
Obec má připravené i krizové řešení
Vedení obce nenechalo nic náhodě a počítá i s variantou, že by na začátku září nebylo horní patro provozuschopné. „ Potom bychom děti z horní třídy přemístili do družiny v základní škole. Tam by byly do té doby, než by se mohli nastěhovat zpět do třídy ve vytopeném patře,“ upozornil Václav Kšír.
„Tuto variantu už máme promyšlenou. Ve školce máme celkem padesát dětí. Máme dvě třídy po pětadvaceti dětech,“ poznamenala Vladimíra Lepičová.
Aby vše vyšlo, nesmí do září pršet
Všichni ale spoléhají na vysoušeče, které si obec zapůjčila a umístila do horního patra. Každý den z nich vylévají litry vody, a tak doufají, že 1. září bude vše připravené k otevření obou tříd. „Nesmí ale pršet,“ upozornil starosta Chyňavy.
Obnovu škod, které vichřice na majetku obce způsobila, prozatím uhradí Chyňava ze svého rozpočtu s tím, že plnění pojišťovny může trvat delší dobu.
Kromě budovy mateřské školy podlehla ničivé síle větru i okrasná vrba, která stála uprostřed vodní nádrže s lekníny. „Místo po ní nezůstane dlouho prázdné. Místo ní vysadíme novou,“ uvedl starosta Chyňavy.
Ničivé síle vichřice nezůstal ušetřen ani místní kostel. Vítr poničil rámy některých oken ve věži. „Petr Prošek řekl, že se je pokusí opravit,“ upozornil na solidaritu místních lidí Václav Kšír.