Beroun/Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily letos již počtvrté druhý čtvrtek v měsíci březnu Světovým dnem ledvin. Cílem této akce je rozšířit informovanost zdravotníků a zejména veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich včasného záchytu, prevence a léčby.


Ve čtvrtek se proto od 8 do 12 hodin otevře široké veřejnosti hemodialyzační středisko Dialýza Beroun, které sídlí v budově polikliniky Medicentra Beroun. „Zájemci v tomto čase mohou zdarma absolvovat screeningové vyšetření ledvin, což je vyšetření moči a sérového kraetininu jako parametru funkce ledvin a měření krevního tlaku,“ uvedla Irena Gruntorádová za agenturu, která v Berouně akci propaguje.


V České republice je odhadem asi pět procent obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku diabetu, hypertenze a poruchy prokrvení ledvin. Nemocným se sníženou funkcí ledvin hrozí daleko větší riziko onemocnění srdce a cév. Jsou také více ohroženi selháním ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin se ale podle odborných údajů selhání ledvin nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění. „S ledvinami mám problémy už několik let. Dříve jsem musela na dialýzu dojíždět až do Prahy. Jsem proto ráda, že ji mám nyní v místě bydliště,“ poznamenala Jarmila Dunová.


Včasná diagnóza umožňuje snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít vývoji jeho komplikací. Screeningové vyšetření, které mohou zájemci ve čtvrtek zdarma absolvovat, by měli podstoupit zejména lidé s vysokým rizikem chronického onemocnění ledvin, jako jsou například pacienti s diabetem a hypertenzí, obézní, kuřáci, osoby ve věku nad 50 let, osoby s rodinnou anamnézou diabetu, hypertenze nebo chronického onemocnění ledvin.