Víceúčelovou sportovní halu v Králově Dvoře by měla zanedlouho navštěvovat veřejnost. Kontroverzní stavba, která si vyžádala celkové náklady téměř 72 milionů korun, je konečně hotová. Firma Formatech, která vyhrála na její výstavbu výběrové řízení a skončila u hrubé stavby, ji přitom slibovala vybudovat za necelých 54 milionů korun.

Právě nejasnosti a určité nesrovnalosti v jejím financování přiměly šest zastupitelů Králova Dvora k podání trestního oznámení na starostu města Karla Mencla. Jako první ho koncem loňského roku podala u pražské policie Jana Chlupová. Tu pak následovali další. „V závěrečné zprávě z kontroly finančních dokladů spojených s výstavbou víceúčelové sportovní haly jsou uvedeny závažné nedostatky. Největším problémem byly faktury, ve kterých byly položky, které v té době nemohly být provedeny. Myslím tím okna, balkonové dveře, zdravotnická technika a které byly firmě Formatech proplaceny. Práce nebyly provedeny ani v roce 2006 ani 2007,“ zdůvodnila podání trestního oznámení Jana Chlupová.

Jak dále uvedla okna namontovali až v roce 2009 pracovníci firmy Sefimota, která po Formatechu halu dostavěla. „Namontování oken tak bylo uhrazeno podruhé. Totéž se opakovalo s dalšími položkami. Protože byla kolaudace haly, kterou úspěšně dokončila firma Sefimota a objevují se různě medializované názory na výstavbu a financování haly, považuji za svoji morální povinnost informovat občany o skutečné situaci kolem prošetřování financování haly,“ vysvětlila Jana Chlupová, proč se obrátila na Berounský deník.

Největší rozčarování měla Jana Chlupová a další zastupitelé zažít na jednání 29. září 2008. „Když jsme jednání končili, pan starosta nám předložil dohodu mezi městem a firmou Formatech o ukončení spolupráce, která byla podepsána už 2. září. Tato dohoda nebyla projednána v zastupitelstvu města, ani na jednání rady. V této smlouvě se nachází soupis prací, za které Formatech vrací 3,8 milionu korun. Tento soupis prací už od počátku vyžadovaly oba kontrolní výbory. Městu byla na účet sice připsána částka 3,8 milionu korun, otazníky ale stále zůstávají,“ upozornila králodvorská zastupitelka.

Zeptali jsme se proto starosty Králova Dvora Karla Mencla, jak to tehdy bylo. „Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Jestli to zastupitelé chtějí řešit přes noviny, to je jejich věc. Ať si dělají, co chtějí. Kromě současného policejního šetření zřejmě přijde na kontrolu dokladů i ministerstvo financí a finanční úřad,“ odpověděl starosta Králova Dvora.

Za Janu Chlupovou se postavil i místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil. „Jana Chlupová kontrole financování sportovní haly věnovala spoustu času. Její práce, kterou zde odvedla, si velmi vážím. Podle zjištěných skutečností je zřejmé, že k určitým pochybením při výstavbě haly došlo a pan starosta některá i sám přiznal. Proto je jen dobře, že financování haly policie prošetří a určí jak velkého rozsahu tato pochybení ve skutečnosti jsou,“ poznamenal k probíhajícímu vyšetřování financování sportovní haly místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil.