Předmětem žaloby je pohledávka přesahující milion korun za provedené vícepráce a práce při stavbě víceúčelové sportovní haly.

„Žaloba na město Králův Dvůr byla podána u Krajského soudu v Praze v lednu letošního roku kvůli nezaplacení pohledávky ve výši milion 307 tisíc korun. Jedná se o dvě takzvané faktury, které byly údajně vystavené v roce 2008 na částku 790 tisíc a 517 tisíc korun. Už v loňském roce přišla kvůli těmto dvěma fakturám městu předžalobní upomínka,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Když se v roce 2010 dostal Petr Vychodil do vedení města, nechal udělat kontrolu účetnictví za období od roku 2008 až do 2010. „Inventarizační komise tehdy žádné takové faktury v účetnictví Králova Dvora neobjevila. Kromě toho i účetní městského úřadu tvrdí, že tyto faktury nikdy neviděla.

Když byla výstavba sportovní haly zahájena, požádal Josef Laun jménem firmy Formatech vedení města o proplacení víceprací v hodnotě několika milionů korun. Zastupitelé mu tehdy odsouhlasili zaplatit jen část víceprací, ale některé zhruba ve výši 500 tisíc korun zamítli.

Josef Laun bude v souvislosti s halou u berounského soudu v dubnu čelit obžalobě z podvodu.