Veřejné zasedání zastupitelů Hudlic, které se koná ve čtvrtek od 17 hodin v místním Rychlém občerstvení, by měl navštívit i pracovník ministerstva zemědělství Vladimír Chaloupek a televize, která by měla jeho průběh natáčet. Pracovník ministerstva by do Hudlic měl přijet kvůli zamítavému stanovisku tohoto resortu na odkanalizování Hudlic tlakovou kanalizací. Minsterstvo zemědělství trvá na gravitační kanalizaci s několika tlakovými přípojkami a vedení obce, které už několik let přes odpor třetiny obyvatel připravuje vše pro tlakovou, zaslalo své stanovisko.

„Také jsem slyšel informaci o tom, že by měla být na zasedání televize. Žádná nás ale v tomto směru dosud neoslovila. Tato informace se objevila v diskuzi na webových stránkách obce,“ uvedl k přítomnosti televizního štábu na jednání starosta Hudlic Pavel Hubený.

„Myslím si, že pro další politickou kariéru starosty by nebylo příliš moudré vykázat televizní štáb z veřejného jednání zastupitelstva,“ píše mimo jiné ve výše zmiňované diskuzi Petr Hrkal.

Jak dále starosta uvedl, představitelé obce nesouhlasí s tím, aby se Vladimír Chaloupek veřejného zasedání zastupitelů ve čtvrtek účastnil. Přitom podle korespondence místostarosty Hudlic Rudolfa Hrkala s ředitelem odborů vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství Alešem Kendíkem, která je zveřejněna na webových stránkách Hudlic, proti přítomnosti Vladimíra Chaloupka nic nemají. Naopak.

Výtah z tohoto dopisu: „Plánované veřejné zasedání nebude projednávat způsob odkanalizování obce. Samozřejmě účast pana Chaloupka na tomto zasedání vítáme. Váš zástupce může seznámit občany s důvody a původem navrhované změny. Proto navrhujeme aby pan Chaloupek navštívil nejprve OÚ, kde si vysvětlíme naše stanoviska a následně pak může seznámit občany na veřejném zasedáníem se svým stanoviskem a výsledkem jednání na obecním úřadu,“ tolik Rudolf Hrkal v dopise na ministerstvo zemědělství.

„Pana Chaloupka jsme zvali, aby přijel k nám do obce dopoledne, aby se do jednání zastupitelstva mohl seznámit se vším potřebným. On nám ale sdělil, že přijede tak na hodinu. Za hodinu si neprojde ani celou obec, natož, aby se seznámil s potřebnou dokumentací,“ uvedl Pavel Hubený.

Na veřejném zasedání se kromě jiného bude také projednávat rozpočet obce, finanční dary neuvolněným zastupitelům, plánovaný tématický zájezd obce do Spojených arabských emirátů a smlouvy o zřízení věcného břemene.