Představitelé Hudlic podali na ministerstvo životního prostředí žádost o poskytnutí dotace na výstavbu celoplošné tlakové kanalizace v obci, a to i přesto, že na tuto stavbu ještě nemají platné územní rozhodnutí a proti stavbě tlakové kanalizace už více než dva roky bojuje třetina obyvatel Hudlic.

O vydání územního rozhodnutí na umístění stavby obec požádala stavební odbor Městského úřadu Králův Dvůr 9. října a nyní probíhá územní řízení. V souvislosti s ním v Hudlicích proběhlo veřejné ústní projednání s majiteli pozemků, které budou stavbou tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod dotčené.

Na setkání, které se konalo v rychlém občerstvení v Hudlicích, se tak sešli odpůrci tlakové kanalizace i s vedením obce. „Jsem vlastníkem pozemků. O dnešním projednávání jsem nikým z obce nebyl informován. Beru to z její strany jako podraz. To, že by tlaková kanalizace měla vést přes naše pozemky, s námi také nikdo z obce neprojednával. Měl jsem štěstí, že jsem se o jednání dozvěděl včas. Kdybych na něj nepřišel, znamenalo by to, že se zasažením našich pozemků tlakovou kanalizací souhlasím. Což není pravda,“ uvedl na projednání Josef Jirásek z Hudlic.

Podobných názorů v rychlém občerstvení zaznělo více. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti k územnímu řízení k stavbě tlakové kanalizace totiž mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním projednání.

Starosta Hudlic Pavel Hubený byl s jednáním spokojený. „Podle mne setkání proběhlo věcně a kultivovaně. Připomínky, které občané k územnímu řízení měli, budou ze strany obce i pracovníků stavebního úřadu respektovány,“ uvedl Pavel Hubený s tím, že pro informovanost občanů udělali maximum. „Informace visela na obecní vývěsce déle, než bylo ze zákona nutné,“ řekl starosta.